This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Danino and Mor -good

משטרת הביטחון של ישראל התכנסה אתמול לועידה הרביעית השנתית.

האחריות של מחלקת הביטחון של משטרת ישראל היא לספק נהלי עבודה למחלקות משטרה אחרות, כמו גם לגופים ממשלתיים וחברות אשר נדרשים לעבוד תחת הנהלים הביטחוניים. בין ארגונים אלה אפשר למצוא את שירות בתי הסוהר בישראל, משרד האנרגיה, חברת החשמל של ישראל, מאבטחי מערכת בתי המשפט ועוד.
מפקד משטרת ישראל, יוחנן דנינו, ברך את הבאים לועידה ואמר: "המשטרה בישראל מחפשת היום יותר מתמיד להדק את יחסיה עם צה"ל וכוחות ביטחון ישראליים אחרים. אנו מגדילים את מספר הכוחות באזורים ממוקדים כגון: קו הגבול עם רצועה עזה, הגדה המערבית והר הבית. אנחנו עובדים יחד בתיאום מלא עם כוחות הביטחון אזרחיים כדי להשיג יותר ביטחון אישי ומניעה של מעשי הטרור. מחלקת האבטחה במשטרה, המנהלים והעובדים, אינם עוסקים רק באופן פעיל במניעת מעשי הטרור, אלא מנהלים במלוא כוחם מאבק מתמשך נגד פשיעה".
דנינו הוסיף, "פעולות אלה הן רק חלק מסדר היום הביטחוני ומתמונת מודיעין מאורגנת, מקיפה, רלוונטית ומעודכנת. בהתאם לכך, נחלנו הצלחה עקבית בהתמודדות עם פעילויות פשע שונות. יזמנו מדיניות אבטחה למניעת שוד במשרדי דואר, בנקים וכו ', תוך פירוט התרחישים השונים והטיפול בהם.
דנינו הדגיש כי כל הפעולות הללו הן דוגמאות בלבד של תהליך בקנה מידה גדול ליישום מודלי אבטחה חדשים במחלקת הביטחון של ישראל. "אנו רואים בגורם האנושי כגורם החשוב ביותר בהצלחת עבודתנו. חברי ארגונים אזרחיים והמשטרה נדרשים להיות מקצועיים, מאומנים ומוכנים להתמודד עם כל תרחיש. בסופו של כל אירוע תידרש פעולה אנושית לעצור את הטרוריסטים. כתוצאה מכך, השקענו רבות בשנה האחרונה בחינוך והכשרה של כל אנשי הביטחון במשטרה ובגופים אזרחיים וממשלתיים".
דנינו המשיך לדבר על האירועים האחרונים במגרשי הכדורגל שכללו אלימות וגזענות, ואמר שהם הדוגמא המושלמת לחשיבותו של שיתוף פעולה בין המשטרה וארגוני הביטחון האזרחיים. "המטרה שלנו לשנת 2013 היא לשמר ולשפר את הביטחון האישי של האוכלוסייה בישראל. אנחנו הולכים להילחם בפשיעה וטרור בכל האמצעים שלנו ומשפרים את השירות לציבור, תוך שיפור מערכת היחסים שלנו בקהילות מקומיות. הדרך היחידה שאנחנו יכולים להשיג את המטרה שלנו היא לחזק את האמון של האוכלוסייה בישראל במשטרה ".
the exhibitionיוחנן דנינו סכם את דבריו בהודעה אישית לנציגים. "אני רוצה באופן אישי להודות לכל אנשי הביטחון האזרחיים. אתם השותפים העיקריים שלנו להצלחה בכל המטרות שלנו".
ניסים מור, ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל, טען שאנשי המשטרה עוסקים כעת יותר מאי פעם בנושאים הדורשים טיפול בתרחישי משבר אזרחיים כגון: שריפות, חומרים מסוכנים, רעידות אדמה, שיטפונות ועוד. הוא מאמין כי במהלך האירועים הללו, שוטרים חשו כי הם זקוקים לתמיכה מתמשכת של גורמי ביטחון אזרחיים. "לעולם האבטחה האזרחית יכולות רחבות, אנושיות וטכנולוגיות, ואנו נדרשים לנצל את פוטנציאל גדול זה לצרכים שלנו. לכן אנו נפעל השנה להרחיב את כמות הגורמים הנדרשים לבדוק את נהלי ביטחון. אנו גם נמסד את הרעיון המבצעי של קציני ביטחון העוסקים יותר במעשי פשע ואלימות, כמו גם נרחיב את השימוש בטכנולוגיה ונשתמש בקציני ביטחון ככוח חלופי בשעת החירום".
תא"ל אמיתי לוי, ראש מחלקת הביטחון, הדגיש בפני כתב i-HLS ש-2013 תתמקד ביעילות הביטחון. "אחריותה של מחלקת הביטחון היא לספק למשטרה וכוחות ביטחון ממשלתיים ואזרחיים נהלי עבודה ברורים אותם הם צריכים לבצע, כמו גם את הסטנדרטים הנדרשים בעבודתם כאנשי ביטחון. אנחנו גם מעודדים אותם ללמוד טכנולוגיות חדשות אשר יכולות לעזור לכולנו למנוע, לפקח ולטפל באירועים בטחוניים. "מחלקת הביטחון גם אחראית על קביעת הסטנדרטים לטכנולוגיות הנדרשות".