This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

עתידנים מומחים חוזים כיצד שינויים טכנולוגיים מהירים עשויים לעצב את עולמנו עד שנת 2040. צוות של חוקרי אבטחת סייבר בראשות אקדמאים מאוניברסיטת לנקסטר השתמש בשיטת דלפי לחיזוי וראיין 12 מומחים לגבי עתיד הטכנולוגיה.

המומחים נשאלו כיצד טכנולוגיות מסוימות עשויות לפתח ולשנות את עולמנו במהלך 15 השנים הבאות, אילו סיכונים הן עשויות להוות וכיצד נכל להתמודד עם האתגרים שעלולים להתעורר. התחזיות פורסמו במחקר: "מחשוב מקושר בשנת 2040: בטחון, אמת, בעלות ואחריות".

החוקר הראשי של המחקר הוא ד"ר צ'ארלס וויר, מרצה בבית הספר למחשוב ותקשורת של אוניברסיטת לנקסטר. לדבריו, "ההתקדמות הטכנולוגית הביאה, ותמשיך להביא, יתרונות גדולים. אנחנו גם יודעים שיש סיכונים סביב חלק מהטכנולוגיות האלה, כולל AI, ולאן הפיתוח שלהן עלול ללכת – כולם כבר דנים בכך– אבל הגודל האפשרי של חלק מהסיכונים שנצפו על ידי כמה מהמומחים היה מדהים. אבל על ידי חיזוי הסיכונים הפוטנציאליים שנמצאים ממש מעבר לאופק, אנחנו יכולים לנקוט צעדים כדי למנוע בעיות גדולות".

לפי אתר החדשות הטכנולוגי Techxplore, רוב המומחים חזו צמיחה אקספוננציאלית של בינה מלאכותית במהלך 15 השנים הבאות, כאשר רבים מהם הביעו חששות לגבי "עיגול פינות" בפיתוח AI בטוח, שעשוי להיות מונע על ידי מדינות המנשות להשיג יתרון תחרותי.

רוב המומחים חששו בנוסף שההתקדמות הטכנולוגית תקל על התפשטות מידע שגוי ומטעה, לו יש את הפוטנציאל להקשות על אנשים להבחין בין אמת לבדיון – עם השלכות על דמוקרטיות ברחבי העולם.

התחזיות לגבי טכנולוגיות אחרות טענו כי לא יביאו שינוי גדול עד שנת 2040, כולל מחשוב קוונטי אשר נטע כי ישפיע במסגרת זמן הרבה יותר ארוכה, וטכנולוגיית Blockchain שנשללה ע"י רוב המומחים כמקור של שינוי גדול.

אלה הן תחזיות המומחים לשנת 2040, כפי שסופק על ידי Techxplore:

  • התחרות בין מדינות לחברות טכנולוגיה גדולות תוביל לעיגול פינות בפיתוח בינה מלאכותית בטוחה.
  • למחשוב הקוונטי תהיה השפעה מוגבלת.
  • תהיה בעלות על נכסי אינטרנט ציבוריים שיזוהו וייסחרו באמצעות אסימונים דיגיטליים.
  • יהיה קשה יותר להבדיל בין אמת לבדיה עקב AI נגיש המייצר תוכן מפוקפק בכמויות מסיביות.
  • תהיה פחות יכולת להבחין בין תאונות לתקריות פליליות בשל האופי המבוזר והמורכבות של מערכות.

המחקר כלל גם מספר פתרונות אפשריים לחלק מהחששות שהועלו, כולל ממשלות המציגות עקרונות בטיחות ברכישת AI, חוקים חדשים להסדרת בטיחות AI, והכנסת קורסים לאוניברסיטאות המשלבים מיומנויות טכניות וחקיקה.