This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חוקרים מהמחלקה לכימיה ב-UNIST הגיעו לאבן דרך משמעותית בתחום המכשירים החשמליים הלבישים ברי הקיימה.

השיטה המהפכנית של הצוות מאפשרת מחזור "במעגל סגור" של חומרים אלקטרוניים אורגניים, בכל מטפלים בבעיות סביבתיות וסוללים את הדרך לעתיד בר קיימא בתעשיית המכשירים האלקטרוניים.

על פי אתר חדשות החדשנות Techxplore, תהליך הסינתזה של חומרים אלקטרוניים אורגניים הייתה באופן היסטורי מקושרת לתוצרי לוואי מסוכנים ורעילים ועלויות סביבתיות וכלכליות משמעותיות. עם זאת, מחקר חדש זה פתח את הפוטנציאל למחזור ולשינוי ייעוד מוליכים אורגניים ומוליכים למחצה באופן חסכוני וידידותי לסביבה.

מחזור במעגל סגור משלב ממסים ידידותיים לסביבה כמו מים, אניסול ואצטון לאורך תהליכי הייצור והמחזור. על ידי ביטול ההסתמכות על חומרים מזיקים, החדשנות הזאת מייצגת תנועה משמעותית לקראת ייצור בר קיימא ושיטות מחזור עבור מכשירים אלקטרוניים גמישים אורגניים.

על מנת להדגים את המצאתם, הצוות יצר סדרת מכשירים אלקטרוניים גמישים אורגניים וניתנים למחזור, עם אלקטרודות חישה אלקטרופיזיולוגיות, מקלדות, חיישני חימום/טמפרטורה, טרנזיסטורים אלקטרוכימיים, ומהפכים (inverters). הם אפילו בנו סוגים שונים של אלקטרוניקה אורגנית גמישה תוך שימוש בחומרים ממוחזרים ממכשירים פונקציונליים שונים, מה שיצר מחזור בר קיימא של מכשירים.

יכולת המחזור של החומרים האלקטרוניים האורגניים נבדקה ביסודיות והניבה תוצאות מצטיינות – מוליכים אורגניים יכלו להיות ממוחזרים יותר מחמש פעמים, ג'לים מבודדים אורגניים היו ניתנים לשימוש חוזר יותר מ-30 פעמים, ומוליכים למחצה אורגניים הראו פוטנציאל מחזור משוער של מחזור אחד.

פרופסור קיוסונג סים שהוביל את צוות החוקרים אמר כי המחקר מציע את הפתרון הראשון לאתגרים הסביבתיים שמציבים השימוש בחומרים אלקטרוניים אורגניים בתעשיית האלקטרוניקה, והוסיף: "תוצאותיו של מחקר זה צפויות להיות אבן דרך וטכנולוגיה מרכזית שמעצבת את העתיד של מכשירים אלקטרוניים ברי קיימא".