This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

על פי דו"ח עדכני שנערך על ידי חברת המחקר Allied Market Research, השוק הגלובלי למסילות רכבת חכמות עמד בשנת 2019 על 18.30 מיליארד דולרים, ועד לשנת 2027, מצופה כי המספר הזה יעלה עד ל-38.47 מיליארד. CAGR של כ-12.8%.

מסילות רכבת חכמות משלבות בין גישות טכנולוגיות מתקדמות על מנת לנהל ולהפעיל רכבות דרך שיתוף של מידע ברחבי כל חלקי התשתיות של מסילות הרכב, כגון נוסעים, מרכזי שליטה, מחלקות כרטיסים וכו'.

מסילות חכמות מקדמות שילובים של התשתיות הקיימות אם טכנולוגיות כגון 'האינטרנט של הדברים', ביג דאטא, ענן, אנליטיקה, בינה מלאכותית, מערכות מיקום גלובליות ולמידה מכונה על מנת לשפר ולייעל את פעילותם של הרכבות. ניתן לייחס את הגדילה המשמעותית בערך של תעשיית המסילות החכמות לעלייה בניצול של תשתיות דיגיטליות ובצורך בתהליכים אוטומטיים ואוטונומיים מרובים בתעשייה המתקדמת.

רוב תשתיות הרכבת העולמיות פועלות כחלק מהממשלה, ושיתוף פעולה זה נעשה על ידי חוזים והסכמים כאלו ואחרים. חתימה על חוזה ארוך טווח יחד עם הממשלות הקיימות נחשבת לאסטרטגיית מפתח לתעשייה של המסילות החכמות, שכן החתימה פותחת אפשרויות מרובות לפעילות והשקעה בטכנולוגיה.

יש גם לציין שהגדילה בדרישה למסילות חכמות נובעת גם מההתפתחות המהירה של העולם האורבני והדרישות הנרחבות למסע בין ערים ומקומות רחוקים זה מזה. גדילה בדרישה של מספר הנוסעים והתכולה של כל רכב מעלים את הדרישה לפרויקטי מסילה מסביב לעולם, ולשינוי באופן שבו נוסעים משלמים על נסיעה.

כך דווח על ידי digitaljournal.com.