This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סריקות מטען בשדות תעופה לצורך איתור חומרי נפץ או חומרים אסורים מתבססות בדרך כלל על טכנולוגיית רנטגן. בעזרת סורקים אלה מבצעים בדיקות מטען אפקטיביות בשדות התעופה, אבל הם מאפשרים לבדוק רק את צורת המטען או להבחין בין חומרים אורגניים ולא-אורגניים.

חוקרים בדרום קוריאה פיתחו מערכת ביטחונית מורכבת לאיתור קרינה, שמסוגלת להבחין בין 16 סוגים של חומרים בעזרת שימוש בקרני רנטגן ונויטרונים בו זמנית, כך מדווח ajudaily.com.

שיתוף פעולה בין מכון המחקר הממשלתי לאנרגיה אטומית KAERI והמכון המתקדם למדע וטכנולוגיה במדינה KAIST, בשיתוף Orbitec, יפתח תוך חמש שנים סורק אבטחה שיבחין בין 16 חומרים, ביניהם, מתכות, חומרים שאינם מתכות, מינרלים וחומרים אורגניים.

סורק הרנטגן ההיברידי מבוסס על התפיסה לפיה קרני רנטגן פחות מצליחות לחדור עצמים כבדים, ואילו נויטרונים פחות חודרים עצמים שכוללים אלמנטים קלים, כגון מימן ופחמן.

המרכז פיתח אלגוריתם שמבחין בין עצמים על ידי חישוב דרגת החדירה של קרני הרנטגן והנויטרונים ויישום בסורק ההיברידי.

בעזרת קרני רנגטגן של 6 מגה-וולט ונויטרונים של 14.1 מגה-אלקטרו-וולט בו זמנית, הצליחו החוקרים לקבל מידע חזותי של סיווג החומרים לאחר שהתאימו צבע יחודי עבור כל חומר, מה שמאפשר קריאה מהירה של התוצאות האם מדובר בחומר נפץ או לא.

ב-KAERI מסרו כי המכשיר יכול לסרוק מיכלים סטנדרטים של מטען אווירי תוך שתי דקות. לפי המכון, הסורק יכול לשמש כמעבדה פעילה לניתוח מטען פיזי, ניתוח נויטרוני וחקר מדידה.