This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כאשר הטיסה הראשונה שלו מתוכננת לשנת 2023, Kizilelma, הרחפן החמוש של Baykar Technology, נחשף לאחרונה על ידי סרטון ממוחשב המציג את המפרט הטכני שלו. "Kizilelma", משמעו "תפוח אדום" בטורקית, מייצג מטרה אולטימטיבית של כיבוש – במקרה זה, מייצג את החשיבות של חדשנות זו עבור החברה וטורקיה.

בהיותו הרחפן האחרון בסדרת הרחפנים של Bayraktar, ה-Kizilelma הוא רחפן חמוש המופעל על ידי מנוע טורבופאן יחיד. הכנפיים הקדמיות הקטנות שלו מותקנות לפני הכנפיים הראשיות, שהן משולשות. בהתאם לעיצוב מטוסי חמקן מודרניים, לרחפן יש מינימום בליטות וזוויות הגוף שלו מותאמות לכאורה להקטנת שטח חתך מכ"ם. יהיה לו גם תא נשק פנימי לשאת טילים ופצצות מונחים מדויקים.

ל-Kizilelma תהיה תקרה תפעולית של 35,000 רגל ויכולת להישאר באוויר למשך חמש שעות. משקל ההמראה המרבי שלו יעמוד על 6 טון עם כושר מטען של 1.5 טון, ורדיוס הלחימה המרבי שלו יעמוד על כ-925 ק"מ.

ה-Kizilelma תואם למערכות חימוש מונחה מדויק שונות שמציעה התעשייה הביטחונית הטורקית, והחיישן הראשי שלו יהיה מערך תר אלקטרונית פעיל.

ה-Kizilelma יהיה מסוגל להמריא ולנחות באופן אוטומטי מלא (כולל מסיפוני טיסה קצרים), ותהיה לו יכולת קישור נתונים מעבר לקו הראייה.