This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במשך שנים רבות, צבא ארה"ב עוקב אחר סוגיות שהועלו על ידי נשק אוטונומי כדי להבטיח שהדוקטרינה הצבאית תישאר נאכפת. לכן, מפתחי נשק ממשיכים לקדם מערכות אוטונומיות בהתאם לציוות מאויש-בלתי מאויש ומסגרות ממשק אדם-מכונה, שכן החשיבות העליונה של הפנטגון היא להבטיח שכל ההחלטות הנוגעות לשימוש בכוח קטלני ישארו לבני אדם.

הציוות המאויש-בלתי מאויש וממשק אדם-מכונה משלב קבלת החלטות אנושית עם אוטונומיה המותאמת למכונה, ומציג דינמיקה תפעולית מהירה חדשה לחלוטין. המטרה היא להשתמש במכונות לעיבוד, ניתוח מידע, ומשימות פרוצדורליות ולהשאיר את קבלת ההחלטות לאדם.