העתיד של כלי נשק אוטונומיים

Photo illus. by Wikimedia
On patrol in North East Bamyian with Kiwi Team One, performing both mounted and dismounted patrols The NZ PRT Bamyan is tasked with maintaining security in Bamyan Province. It does this by conducting frequent presence patrols throughout the province. The PRT also supports the provincial and local government by providing advice and assistance to the Provincial Governor, the Afghan National Police and district sub-governors. Thirdly the NZ PRT identifies, prepares and provides project management for NZAID projects within the region. These are contracted to Afghan companies who hire local workers to assist with the completion of these projects. Thus each project provides new amenities, and also provides employment in the region.

This post is also available in: English (אנגלית)

במשך שנים רבות, צבא ארה"ב עוקב אחר סוגיות שהועלו על ידי נשק אוטונומי כדי להבטיח שהדוקטרינה הצבאית תישאר נאכפת. לכן, מפתחי נשק ממשיכים לקדם מערכות אוטונומיות בהתאם לציוות מאויש-בלתי מאויש ומסגרות ממשק אדם-מכונה, שכן החשיבות העליונה של הפנטגון היא להבטיח שכל ההחלטות הנוגעות לשימוש בכוח קטלני ישארו לבני אדם.

הציוות המאויש-בלתי מאויש וממשק אדם-מכונה משלב קבלת החלטות אנושית עם אוטונומיה המותאמת למכונה, ומציג דינמיקה תפעולית מהירה חדשה לחלוטין. המטרה היא להשתמש במכונות לעיבוד, ניתוח מידע, ומשימות פרוצדורליות ולהשאיר את קבלת ההחלטות לאדם.