This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מדי שנה בחודש אפריל קבוצות האקרים אנטי-ישראליים ממקדים מאמצים בפעילות מתואמת במרחב הסייבר נגד ישראל תחת השם OpIsrael (מבצע-ישראל). כעת, צפוי גל חדש של מתקפות סייבר נגד ישראל, תחת השם , OpsBedilהמזוהה עם קבוצת ההאקרים DragonForce Malaysia כבר משנה שעברה.

שלא כמו OpIsrael שהפך לאירוע שנתי קבוע, מבצע OpsBedil הוא תגובה לעימותים ולהסלמה בישראל בשבועות האחרונים, כך לפי דוח מקיף של חברת אבטחת הסייבר Radware. המבצע החל ב-11 באפריל כשקבוצת ההאקרים הפרו-פלסטינית DragonForce Malaysia ושלוחותיה כיינו להוציא לפועל מתקפה נגד מספר ארגונים ישראליים דרך התקפות מניעת שירות והדלפות נתונים. עוד צוין בדוח כי ארגונים ישראלים או כאלה שקשורים לישראל נמצאים בסיכון גבוה למתקפה, במיוחד כאשר עושים שימוש בנכסים לא מוגנים.

מבצע OpsBedil צפוי לרכז מאמצים לקראת יום ירושלים, ולהמשיך בניסיונות תקיפה עד חודש יולי. באמצעות מיקור המונים, המבצע יעדיף כמות על פני איכות כדי להפיץ מידע ותעמולה, לפגוע באתרים, להדליף נתונים ולבצע התקפות מניעת שירות והשבתה. להבדיל ממתקפות קודמות, הדור החדש של ההאקרים האנטי-ישראליים עושים שימוש באפליקציית הסרטונים TikTok כדי לגייס האקרים נוספים, לשתף פרטים ולתאם התקפות. בפורום של קבוצת ההאקרים משתתפים יותר מ-13,000 חברים נכון לעכשיו.

הקבוצה משתמשת בכלי תקיפה לא מתוחכמים וזמינים לציבור, כמו Hammer ו-DDoS-Ripper. מעבר להטלת נתונים, DDoS והשחתת אתרים, המתקפות הצפויות עשויות לכלול הפצת דוא"ל שכולל קבצים נגועים, או הודעות SMS ו-WhatsApp אנטישמיות שיכוונו נגד אזרחים ישראלים באופן ישיר, כך לפי cybernews.com.

מערך הסייבר הישראלי נערך למבצע כמדי שנה, בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים מקבילים, קבוצות וכלי תקיפה שונים וביצוע פעולות מניעה. בין שיטות הפעולה שננקטו בשנים הקודמות, לצפויות גם השנה, ניתן למנות ניסיונות למניעת שירות מקוון, לפריצה למאגרי נתונים, להדבקה בתוכנות כופרה ולהשחתת אתרים.