This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השנתיים האחרונות הדגימו לעולם את היכולות של האינטרנט של הדברים, וכעת האינטרנט של הדברים הרובוטיים ( IoRT – Internet of Robotic Things ) כבר כאן כדי לשנות את העולם ולספק לנו דרכים יותר יעילות ופרודוקטיביות לפעולה.

הקונספט החדש מאפשר יצירת תקשורת יעילה בין מכשירים אוטומטיים ומספק העברת נתונים דרך האינטרנט הקיים. באופן זה, האינטרנט של הדברים ההוא המיזוג בין האינטרנט טשל הדברים (IoT) ורובוטיקה. זו תפיסה מתפתחת לפיה מכונות אוטונומיות יכולות לתקשר זו עם זו דרך איסוף נתונים מחיישנים שונים, לצורך ביצוע משימות מורכבות.

הקונספט ניתן ליישום במגוון תחומים תעשייתיים, ומורכב משלושה רבדים: מכשיר חכם או רובוט שמשובצים עם תוכנות ניטור ואיסוף נתונים; ניתוח נתונים באמצעות מודיעין מקומי ומבוזר או מחשוב קצה; ומיזוג של נתוני החיישנים עם נתוני המודיעין שנאספו לצורך גיבוש תכנית פעולה.

הטכנולוגיה ניתנת לשימוש במחסנים, בהם רובוטים יכולים לנווט בקלות ולעשות פעולות שונות, בבתים חכמים, כדי לאפשר למכשירים השונים למפות את הדירה ביעילות ולקיים תיאום בין כל מכשירי הבית שונים, בתחום הבנייה, רובוטים יכולים להחליף בני אדם בביצוע משימות מסכנות כמו טעינה ופריקה של ציוד כבד, ואפילו בתחום הבריאות, בשימוש רובוטים רפואיים יעודיים שעוזרים במעקב אחר החולים, כך לפי analyticsinsight.net.

SIMILAR ARTICLES