This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הוא קטן, חסכוני, ויכול אפילו לשמר זיכרון במהלך הפסקת חשמל – המיקרוצ'יפ של המחר: תובנה חדשה עשויה לתרום בהפחתת מספר הטרנזיסטורים הנדרשים לאחסון נתונים ב-75%, ובדרך לחסוך 5% מכלל האנרגיה העולמית הנצרכת, כך לפי מחקר חדש שנערך באוניברסיטת נברסקה ופורסם בכתב העת Advanced Materials.

לכל מיקרוצ'יפ יש תאריך תפוגה, וזה נכון עוד יותר כשמדובר ברכיבים שכוללים סיליקון. בנוסף, יש גבול לכמה שניתן להקטין כל מיקרוצ'יפ. החוקרים החליטו לבחון גישה חדשה לטרנזיסטורים: הם החליפו את התלות במטענים חשמליים והסתמכו על תנועת סיבוב שקשורה למגנטיות של אלטרונים, וניתנת לקריאה בדומה למטען חשמלי.  

לאחר מכן, הם עשו שימוש בגרפן (יריעה דו-ממדית של אטומי פחמן, המסודרים בצורת משושים) ששולב בתחמוצת כרום מגנטו-חשמלית כדי ליצור טרנזיסטור מבוסס על ספינטרוניקה. לבסוף, גילו החוקרים כי כאשר הם מפעילים מתח חיובי, הסיבובים של תחמוצת הכרום הצליחו להצביע לכיוון מסויים ובכך היוו אות שניתן לזהות (מתח חיובי יצר תנועה למעלה, בעוד שמתח שלילי – למטה).

המחקר הדגים כיצד ניתן להגיע לתוצאות זהות בחסכון אדיר של משאבים אנרגטיים. נוסף על כך, ניתן לבצע את התהליך בהצלחה גם עם חומרים שונים מגרפן, ובכך פותח אפשרויות חדשות לתעשייה. כעת, ניתן יהיה לשלב בטרנזיסטורים חומרים שונים שמספקים ביצועים טובים יותר מסיליקון, כך לפי interestingengineering.com.