This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הצי המלכותי השלים ניסויים אינטנסיביים שבחנו עמידותם של כטב"מים המסוגלים לשאת משקלים כבדים במיוחד, כדי לקבוע לגבי מידת התאמתם למשימות שונות כמו משלוחי אספקה לכלי שיט צבאיים, העברת מטענים ושילובם בפעולות ימיות אחרות בקו החזית.

מטוסים רובוטיים ממלאים משימות מורכבות של מעקב או שימוש בנשק כבר בימינו, והם הופכים לנפוצים יותר גם בתחום הלוחמה האווירית, לכן אין זה מפתיע שגם הצי המלכותי הבריטי מעוניין לאמץ את הטכנולוגיה למגוון משימות אספקה ותמיכה. נותרת השאלה – האם די בכטב"מים מסחריים שקיימים כיום בשוק, או שיש צורך תחילה לייצר גרסה צבאית תואמת?

כדי לענות על כך, טייסת הכטב"מים, טייסת האוויר הימית 700x של הצי המלכותי הבריטי המובילה בפיתוח כלי טיס בלתי מאוישים עבור הצי המלכותי, יצרה שיתוף פעולה עם מספר חברות פרטיות על מנת לבצע בדיקות ומבדקים. השלב הראשון הושלם כבר ב-2021, ולאור הצלחה נקבעה סדרה של תרגילים יותר מורכבים ואינטנסיביים לשנת 2022 בשם Heavy Lift Challenge (אתגר המשא הכבד). השנה, השתתפו בניסוי הכטב"מים T-600  של חברת Malloy, המסוגל לשאת עד 250 ק"ג, ו-ULTRA UAV מבית Windracers שנושא עד 100 ק"ג למרחקים ארוכים.

בין הניסויים השונים נבחנו תרחישים מבצעיים שונים, בשימוש בפלטפורמה ייעודית שדימתה נושאת מטוסים מסדרת קווין אליזבת. כטב"ם ה- Ultra השלים את המשימה בהצלחה כשנשא מטען של 100 ק"ג ממרחק של 1,000 ק"מ, והצליח לספק את המטען בדיוק מירבי בהתאם למטרות המשימה. לפי newatlas.com, בכירים בצי המלכותי מרוצים מהתוצאות, ומקווים להגדיל כבר בעתיד הקרוב את השימוש בכטב"מים לתובלה כבדה במשימות ים ויבשה מגוונות.