This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

איך אפשר לעשות שימוש בטכנולוגיה כדי לחקור את השלכות שינוי האקלים והתחממות כדור הארץ, ואולי אף לייצר פתרון מתאים למשבר? צי רחפני-ים (USV) רובוטיים שפותחו בטכנולוגיה חדשה מסוגל לאסוף נתונים שונים בכמויות ענק על המערכת האקולוגית הענקית שמתפרשת על פני כ-70% מכדור הארץ – הים, בשאיפה להביא לעתיד טוב יותר לחיים ביבשה.

האנושות טרם פיענחה את כל סודות הים, המערכת הטופוגרפית והאקולוגית שמתחת לפני המים, והמחקר העדכני לרוב כולל כלי שיט מתקדמים המצויידים במערכות סריקה מתקדמות ויקרות. חברת Saildrone מקליפורניה, ארה"ב, הצליחה לפתח צי רחפני-ים המונעים ע"י הרוח ושמש (כלומר, חסכוניים מאוד במשאבי תפעול), שגם אוספים נתונים בים בפירוט רב. כעת, צי רחפני-הים יקח חלק בפרוייקט המחקר שעתיד לייצר מפה טופוגרפית של קרקעית האוקיינוס, כך לפי thehill.com.

החברה מספקת מידע רב שנאסף ע"י צי רחפני-הים, בסיוע חיישנים סונאריים שמכסים את הכלים, ומספקים מידע בזמן אמת למרכז בקרת המשימה באלמדה, טקסס. הם מודדים ומנטרים אחר דפוסי אקלים שונים ועוקבים אחר רמות CO2, והם גם מסוגלים לנתח סופות טרופיות. המידע החי שנאסף על הוריקנים מועבר למִנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי (NOAA) ועל פיו ניתן לחזות את מסלול הסופה. נוסף על כך, הם מסוגלים לספור פריטים חיים בים (כמו דגים ויצורים אחרים), ומשמשים כאמצעי הגנה ומעקב אחר דייגים לא חוקיים. המידע שנאסף מגוון באופיו וניתן לשימוש לצרכים שונים, ביניהם גם איסוף מידע ואיתור מיקומים אסטרטגיים להקמת חוות (טורבינות) רוח.

אחד הפרויקטים המשמעותיים שבהם צי רחפני-הים ישתתף עוסק בניסיון לייצר מפה טופוגרפית מלאה של קרקעית האוקיינוס, בעזרת חישניים סונאריים שמספקים מודלים תלת-מימדיים של התוכן הנסרק. מדובר בפרוייקט עם חשיבות גדולה, שיכול להשפיע באופן ממשי על חיינו בעתיד. משום שההנחה המקובלת היא שהחיים החלו בקרקעית האוקיינוס, הבנה מעמיקה של הים היא חיונית לעוסקים בגאופיזיקה, בבטחון ובניווט. באופן כזה, מאה רחפני-הים הופכים לספקי-על של מידע, ומקדמים אותנו צעד נוסף גם להבנת הסביבה שבה אנו חיים, היבשה.