This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בעולם המפותח נערכים מאמצים מחקריים שונים ומושקעים משאבים רבים במטרה לצמצם השימוש בדלק המופק מנפט גולמי, או לייצר אלטרנטיבות והחלפתו בדלק ממקור ביולוגי.

חיל האוויר המלכותי של בריטניה ביצע טיסה ראשונה ומוצלחת בכטב"ם באורך 4 מ', שעושה שימוש בדלק ביולוגי (sustainable aviation fuel) מבוסס טכנולוגיית בר קיימא, זאת כחלק מפרויקט ורמיר (Project Vermeer)  ובשיתוף פעולה עם חברת C3 Biotechnologies הבריטית וחייל הים של ארה"ב. הדלק הסינטטי שימש להשלמת טיסה בת 20 דקות, וסיפק נתונים שימשו את החוקרים בטיסות הבאות.

טיסת הכטב"ם התבססה על דלק קרוסין סינטטי ממקורות פוסיליים שאינם נפט גולמי, המופק בתהליך תעשייתי מחומרים שונים בשילוב רמות סוכר גבוהות ובקטריות שונות (לפיכך, גם שאריות מזון יכולות להוות חומר גלם מתאים). את החומר שמופק ניתן להמיר בתהליך תעשייתי ליצירת קרוסין סינטטי, שמשמש כדלק מטוסים. תהליך ההמרה וההפקה של דלק סינטטי ממקורות ביולוגיים אינו דורש תשתיות מיוחדות ולכן ניתן ליישום כמעט בכל מקום בעולם, כך לפי uasvision.com.

ניתן לומר כי הטיסה הניסיונית מדגישה את מחוייבותו של חייל האוויר המלכותי להפחתת פליטת מזהמים, בניסיון למנוע פגיעה בסביבה כתוצאה מחומרים הנפלטים משריפת דלק במנועי שריפה פנימית, לצד העובדה כי מדיניות הפיתוח של תחליפי נפט גולמי תביא גם לעידוד צמיחה טכנולוגית ויצירת מקומות תעסוקה חדשים.