This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כבר בימינו מכונות עצמאיות ממלאות תפקיד חשוב בחיינו, ועדיין נראה שלא קל לבסס אמון בין אדם לרובוט. מעבר לחששות שנוגעות לשיבושים לא צפויים, רובוטים עדיין לא מתקשרים כמו בני אדם. כעת, מחקר חדש חושף כיצד מערכות עצמאיות יכולות לפעול להגדלת האמון ברובוטים מצד בני אדם, להגביר שיתוף פעולה ולייעל את ביצוע המשימות המתקבלות.

לפי המחקר, בני אדם נוטים לסמוך יותר על רובוט שמספק הערכה עצמית כלשהי בזמן ביצוע משימותיו. בסביבת עבודה אנושית, ניתן לקבל מושג ולבסס מערכות אמון דרך תקשורת. בסביבה המשלבת בין אדם למכונה אוטונומית עשוי להיווצר פער בהבנה, שיוביל לביצוע פעולה באופן שגוי ע"י הרובוט, ואף לשימוש לרעה או ניצול של היכולות שלו.

לפי roboticstomorrow.com, חוקרים מארגון המחקר דרייפר (Draper) ומאוניברסיטת קולורדו בולדר שבארה"ב ערכו מחקר ובו בדקו כיצד רובוטים אוטונומיים שמשתמשים במודלים הסתברותיים יכולים לחשב ולבטא מיומנויות של הערכת ביצועים עצמית, ובכך לגבש מעין בטחון-עצמי של מכונה. במחקר הרובוטים עשו שימוש במודלים שפותחו כדי לאפשר להם לחזות את התנהגותם ולדווח מנקודת מבטם על משימתם, טרם תחילתה.

המידע שסופק, יכול לסייע לבן אנוש לשפוט על מסוגלותו של הרובוט לביצוע המשימה. כדי להציג את שיטתם, החוקרים פיתחו ובחנו מודל הסתברותי למשימות מודיעין, מעקב וסיור מדומה עבור כטב"ם (UAV). החוקרים סיכמו כי בני אדם צריכים לבסס תשתית לשימוש ראוי ואמין במערכות רובוטיות עצמאיות, בדומה למודל שבחנו במחקר, כדי להביא לשיתוף פעולה מלא בין בני אדם ומכונות. מדובר במערך שלם של אסטרטגיות אלגוריתמים המכוונים יחד לניהול אמון, והוא חיוני להצלחת שילובן של מערכות עצמאיות בחיינו.