This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ישרא וארה"ב מרחיבות את שיתוף הפעולה בסייבר. שתי המדינות סיכמו סדרה של הסכמי שיתוף פעולה באבטחת סייבר, שעוסקים בשיתוף פעולה בלוחמה במימון טרור, יצירת כלי מוסדי שיאפשר מחקר ופיתוח ספציפיים לסייבר וכן שיתוף פעולה באבטחת סייבר לתחבורה.

לפי ההסכם, שנחתם ב-2 במרץ, שיתוף הפעולה המתוגבר בסייבר יכלול הגנה על הכלכלות והתשתיות הקריטיות של שתי המדינות, הגברת שיתוף הפעולה בניהול הסיכונים לנוכח איומי סייבר, התמודדות עם התקפות כופרה ועידוד שותפויות דו-צדדיות בתחום המו"פ בסייבר בין המגזרים הפרטי והציבורי.

ההסכם נחתם על ידי ראש מערך הסייבר הלאומי של ישראל, גבי פורטנוי, ותת-המזכיר לאסטרטגיה, מדיניות ותוכניות במחלקה לביטחון המולדת בממשל האמריקאי, רוברט סילברס.

לפי מערך הסייבר הלאומי של ישראל, ההסכם נועד לקדם טכונלוגיות מתקדמות להגנה בסייבר ולחזק את שיתוף המידע בשטח וחילופי מומחים בתחומים כמו בינה מלאכותית, מחשוב קוואנטום, הצפנה הומומורפית וטכנולוגיית ניווט.

מערך הסייבר חתם גם על הסכם נפרד עם ה-TSA, מינהל אבטחת התחבורה האמריקאי הפועל במסגרת המחלקה לביטחון המולדת, על מנת לתגבר את שיתוף הפעולה באבטחת סייבר בתחוחם התחבורה, כך מדווח timesofisrael.com.