This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הים האמריקאי פועל לבחינה והבשלה של מערכות אוטונומיות באוויר, בים ומתחת למים במסגרת מספר רב של תוכניות, ביניהן קביעת תקני אוטונומיה חדשים והקמת מעבדת האינטגרציה לאוטונומיה מהירה.

החיל מתמקד במספר היבטים, מציין קפטן פיט סמול, מנהלת התוכנית למערכות ימיות בלתי מאוישות בפיקוד המערכות הימיות של הצי:

עדכון פלטפורמות ישנות בקודי תוכנה חדשים לצורך אוטונומיה דורש תהליך מתיש. לכן מפתח הצי תקן אוטונומיה לפיתוח קוד בשם UMAA – ארכיטקטורת אוטונומיה ימית בלתי מאוישת.

UMMA "יוצר סטנדרטיזציה בממשקים בין רכיבי תוכנה בבסיס האוטונומי בכל כלי רכב שהוא, וכך מספק את היכולת לא רק לחזור ולהשתמש בתוכנה בגרסאות משודרגות של אותה פלטפורמה אלא גם בכל הפלטפורמות והתוכניות, ללא צורך בכתיבה מחדש שלך הקוד כל פעם שרוצים לשלב חיישן נוסף או יכולות אוטונומיה שונה", הוא אמר, לפי nationaldefensemagazine.org.

החיל כבר החל בשילוב הארכיטקטורה לתוך חוזים לגבי פלטפורמות אוטונומיות. ארכיטקטורת UMAA היא קריטית עבור מעבדת שילוב האוטונומיה המהירה שהוקמה בשנת 2020.

עם המשך הפיתוח של מערכות אוטונומיות חדשות, הצי הקים בדצמבר 2021 מתקן חדש בקליפורניה לצורך בחינת טכנולוגיות של כלים ימיים בלתי מאוישים. המתקן החדש יארח פעולות ניסוי, הערכה והדגמה של דגמי אבטיפוס, כגון כלים בלתי מאוישים ימיים ותת-ימיים במימדים גדולים מאוד, כך לפי חיל הים.

בסופו של דבר, המתקן יכיל כלי שיט בלתי מאויש בינוני אחד, שני דגמי Sea Hunter וארבעה דגמי אבטיפוס של כלי שיט בלתי מאוישים Overlord.

מיקום האתר מאפשר מספיק מקום לתמיכה בכלים תת-ימיים בלתי מאוישים גדולים, גישה למים עמוקים בקליפורניה, יכולות שינוע מעבר לים, קרבה למרכזי הצי והתעשיה, וסנירגיות עם פיקודים אחרים, לדבריו.