This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השימוש הגובר בכטב"מים וברחפנים אינו מוגבל רק לתעשייה הצבאית, ובשנים האחרונות ניכר שהתחום עובר התרחבות כללית והופך לנגיש ויעיל גם לתעשיות אחרות.

מחקר חדש (Precedence Research) טוען כי שוק תעשיית הכטב"מים והרחפנים הוערך בשווי של מעל ל-22 מיליארד דולר בשנת 2012, וצופה כי עד לשנת 2030, שוויו יעמוד על כ-102 מיליארד דולר. מצד שני, קיימות גם הגבלות לתחזיות אלו, שנובעות מהשפעות הרגולציה וההגבלות השונות שמוטלות מצד ארגונים ממשלתיים על תעופת רחפנים במקומות ציבוריים, אלה עשויים בתורם להטות את צמיחת השוק לכיוון השני.

ובכל זאת, נראה שתעשיית הכטבמ"ים כאן כדי להישאר. כיום מדובר לרוב ברחפנים בלתי מאוישים שאינם דורשים נוכחות של טייס לתפעולם, ופועלים על בסיס מערכת מתקדמת שכוללת כלי טיס בלתי מאויש, בקר (שנמצא לרוב על הקרקע), ואמצעי שמקשר בין השניים. שוק הכטבמ"ים והרחפנים זכה לצמיחה מואצת בשנים האחרונות, כאשר הצליח לשלב יכולות עיבוד נתונים גדולות יותר, עיצוב חדשני ויכולת פעולה מבצעית רחבה לצד אמצעי אבטחה משמעותיים.

לפי finance.yahoo.com, בדוח צויין כי מצלמות מהוות נתח ההכנסה הגדול ביותר מרכיבים לשוק כלי הטיסה הבלתי מאוישים, נכון לשנת 2020. זאת משום שמערכות שכוללות מצלמות נמצאות בשימוש נפוץ ברחפנים, בין היתר לצרכי מעקב מרחוק, ניטור וידיאו ואבטחת גבולות, בדיקות טרמוגרפיות של מבנים בלתי נגישים והגנה על תשתיות ואבטחה. נוסף על כך, בשנת 2020 בלטו תעשיות התקשורת והבידור בשימושן בשוק הרחפנים העולמי, והן צפויות להמשיך ולעשות שימוש בטכנולוגיה זו גם בשנים הקרובות. צילום בשיטות ריחוף ממעל טומן בחובו יתרונות רבים על פני צילום מסורתי, כולל עלויות מופחתות ואיכות צילום גבוהה יותר.