This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מעקב באמצעות וידאו אנליטיקס הראה בשנים האחרונות קפיצת מדרגה הודות ליישומי הבינה המלאכותית, שהפכו את המעקב לחכם וחוסכים משאבים רבים של כוח אדם וזמן. פתרון חדש בתחום הווידאו אנליטיקס, שרכשה ממשלת קנדה, יספק יכולות מתקדמות בזיהוי עצמים. הפיתוח יאפשר אבטחת אנשים ברחובות כמו גם מעקב אחר קהלים גדולים באמצעות אינטגרציה של המערכת ברחפנים.

המחלקה להגנה לאומית בממשל הקנדי העניקה לחברת Patriot One Technologies חוזה להמשך פיתוח ישום וידאו אנליטיקס full motion המבוסס על בינה מלאכותית. הטכנולוגיה תשמש לאיתור, סיווג ומעקב אחר עצמים וארועים, בתחילה עבור מחלקת ההגנה והצבא הקנדי לצורך הגברת מודעות המצב ובעתיד גם בתחומים רבים אחרים.

היקף החוזה כ-$1 מיליון דולר קנדי. את הפרויקט, המכונה RECCE, מפתחת זרוע החדשנות והפיתוח של החברה, Xtract AI, והפתרון יימסר למחלקת ההגנה עד מרץ 2022.

לפי הודעת החברה, הטכנולוגיה מספקת יכולות גבוהות של איתור איומים וקטלוג בסביבות בהן אנשים, מצלמות ואלמנטים אחרים נמצאים בתנועה. 

החברה משלבת וידאו אנליטיקס מתקדם מבוסס בינה מלאכותית לתוך מוצריה ומפתחת טכנולוגיות המתאימות לשיפור ניהול איתור איומים או בקרת קהל בארועי בידור גדולים.

פרויקט RECCE ממומן במסגרת תוכנית החדשנות הביטחונית של מחלקת ההגנה הקנדית וזוכה לחסות פיקוד המבצעים המשולבים של קנדה, CJOC.