This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לקחים שהופקו מאסון אחד עשויים לספק תובנות חיוניות לאסון הבא, ואולי אף לסייע למנוע אותו – כך טוענת האלופה ג'ולי בנץ, ג'נרל מג'ור לשעבר במשמר הלאומי של ארה"ב, שהרחיבה על הנושא במאמר שפרסמה לאחרונה על וירוס הקורונה, בסיוע יוזמת האיום הגרעיני (NTI).

במאמרה בנץ סקרה עשרות משובים והסיקה כי יש מקום לשיפור בכל הנוגע לכוננות לאסוף גרעיני ציבורי בקנה מידה הרסני. מקרי חירום מסוג זה כוללים בין היתר את האפשרות לפצצות מלוכלכות או לשימוש במכשירים גרעיניים מאולתרים באיזורים מאוכלסים וצפופים, כך לפי homelandprepnews.com.

המגפה שפרצה לחיינו בסוף שנת 2019 הראתה כי תקשורת יעילה היא הגשר להבנה ותיאום בין הסמכויות הציבוריות השונות. בעת מקרה חירום, יהיה זה קריטי לספק מידע מדויק לציבור הרחב. מעבר לכך, אסונות עתידים ככל הנראה ידרשו עמידות גבוהה לדיסאינפורמציה, ותמיכה מצד המדינה וכן מארגונים קהילתיים והתנדבותיים שונים. נוסף על כך, בנץ ממליצה לשים דגש מיוחד על פעולה מיידית עם תחילת התפשטות הקרינה.

ניתן לומר שהמגפה הביאה לשיפורים מתמשכים בהתאמה של מערכת הבריאות הציבורית. מכאן, טוענת בנץ, שאימון, גיבוש תכניות פעולה ומשאבים הם הבסיס להכנה ראויה למקרי אסון גרעיני עתידיים.