This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במשך שני עשורים, מערכות כגון GPS ו-Galileo סיפקו נתוני מיקום וניווט במגזרים הצבאי והמסחרי. בשנים האחרונות, נוספו מערכים של לוויינים, ומערכות הלוויין לניווט גלובלי (GNSS) מספקות כיסוי אמין ומדויק לכל רחבי העולם. אבל מערכות אלה פגיעות לשיבוש והטעייה.

משרד ההגנה הבריטי השיק לאחרונה יוזמה תחת הכותרת 'ניווט חלופי למערכות נשק', המיועדת לחקירת חלופות אפשריות ל-GNSS לניווט צבאי.

מדובר במערכת שצריכה להיות לאחר פיתוח וניסוי תוך שלוש שנים ליישומים צבאיים ואזרחיים ולהיות ברמת מוכנות טכנולוגית 4 לפחות.

פיתוח המערכת הפוטנציאלית אמור להגיע לרמה מבצעית ביישום צבאי או אזרחי. המערכת לא תתבסס על GNSS בלבד, וצריך להיות לה פוטנציאל לפיתוח נוסף כדי לעמוד בדרישות הצבאיות. המערכת אמורה להיות מספיק מדוייקת כדי שתוכל לנטר מיקום במהלך פריסה בטווח של חמישה מ', לפי gov.uk.