מי יהיה שוטר התנועה במרחב האווירי?

מי יהיה שוטר התנועה במרחב האווירי?

Photo illus. traffic by Pixabay

This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

עם העלייה במספר הרחפנים ברחבי העולם, גובר הצורך בניהול המרחב האווירי, כדי לאפשר למספר רב של רחפנים לבצע טיסות מעבר לטווח הראייה של המפעיל (BVLOS).

מינהל התעופה הפדראלי של ארה"ב, ה-FAA, יתחיל בקרוב לבצע ניסויי שטח ביכולות חדשות של ניהול תנועת רחפנים, על מנת לקדם את שילובם במרחב האווירי הלאומי.

ניסוי השטח במערכת ניהול תנועת הרחפנים (UTM), שיתחיל באביב 2022, יאפשר לממשל ולקהילת מפעילי הרחפנים להמשיך לשפר תקנים, לפתח שיטות לחילופי נתונים ויכולות אבטחת סייבר.

מערכת UTM היא אקוסיסטם ל"ניהול תנועה" עבור פעולות לא מבוקרות, ופעולת בנפרד אך באופן משלים למערכת ATM – מערכת ניהול התנועה האווירית של ה-FAA.

ה-UTM כוללת מערך של שירותים שמשלימים את שירותי ה-ATM למטוסים מאוישים. היא מיועדת לפעילות כלי טיס בלתי מאוישים קטנים במרחב האווירי, שטסים בדרך כלל בגובה נמוך מ-400 רגל, ומתבססת על היכולות והחוקים הקיימים המאפשרים גישה והרשאה במרחב האווירי.

לפי הודעת ה-FAA, תוצאות הניסוי יספקו לרשות זו את המידע הקריטי לתמיכה בפיתוח כללי מדיניות חדשים ופיתוח תעשייתי של תקנים עדכניים, שיאפשרו לרחפנים לטוס בצורה שגרתית מעבר לטווח הראייה של המפעילים.

ה-FAA ושותפיה בתעשיה יבצע מספר רב של טיסות רחפן בתרחישי ניסוי ריאליסטיים במטרה ללמוד כיצד ניתן לנהל את תנועת הרחפנים בסביבות משתנות. ניסויי הטיסה יבחנו איך היכולות והתקנים החדשים יוכלו לתמוך בטיסות בעולם האמיתי.