This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במקרה אסון, צוותי המגיבים בחירום עלולים להתקל באתגר החיפוש אחר ניצולים, וכשמדובר בהתמוטטות בניין, קיים פער טכנולוגי לגי איתור הלכודים מתחת להריסות או בין בקיעים שנוצרו כתוצאה מערימות גדולות של בטון, פלדה, זכוכית ועוד.

הצורך בטכנולוגיות חדשות לחילוץ והצלה החריף בעקבות הפיגוע במגדלי התאומים ב-11 בספטמבר, 2001 ושב ועלה 20 שנה מאוחר יותר בעקבות הארוע ב-Surfside, פלורידה, בו המגיבים בחירום נדרשו "לאתר ניצולים בצורה מדויקת ובלתי פולשנית, ממש 'לראות/ דרך קירוצת, עשן, שברים ומכשולים".

התוכנית לחדשנות עסקים קטנים SBIR במחלקה לביטחון המולדת בממשל האמריקאי מחפשת מידע לגבי טכנולוגיות, שמסוגלות לאתר ניצולים לכודים בבניינים שהתמוטטו ובחללים. הבקשה למידע שפרסם מינהל המדע והטכנולוגיה של המחלקה לביטחון המולדת קוראת להצעות של פיתוחים שנעשו בעזרת מענקים פדראליים במסגרת תוכנית SBIR.

התוכנית פועלת בשיתוף עם הסוכנות הפדראלית FEMA לניהול חירום, במטרה לפתח טכנולוגיות חדשות לחיפוש מרחוק בתווך התת-קרקעי, עבור הענף במסגרתה העוסק בחיפוש והצלה בתחום האורבני. מערך זה מארגן צוותי תגובה בחירום ברמה הפדראלית, מדינתית ומקומית ככוחות משימה משולבים לתגובה לאסונות, המתפרסים באזורי האסון, לפי dhs.gov.