This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דגם חדש של ספינה בלתי מאוישת אופציונלית (OUSV) נחשף לאחרונה על ידי Lockheed Martin. הקונספט של כלי השיט מהווה מענה לתוכנית העתידית של הצי האמריקאי לפריסת ספינות גדולות בלתי מאוישות לצורך ביצוע משימות ירי (shooter), שיגור טילי תקיפה מתאי מערכת השיגור האנכית Mark 41, המוסתרים במכולות תובלה סטנדרטיות 40ft ISO.

דגם הספינה הבלתי מאוישת אופציונלית תואם את תוכנית חיל הים האמריקאי MUSV של ספינות בינוניות בלתי מאוישות, המשמשות כ"חיישנים", והגדולות המשמשות כ"מבצעי ירי", במסגרת הרשת הקטלנית של החיל, המחברת חיישן ליורה לצורך צי של כלים בלתי מאוישים אופציונלית.

הספינה מסתמכת על מערכת מכ"ם Aegis לחיבור לרשת ולמערכות השיגור שנמצאות בתאים במיכליות התובלה 40ft ISO, שעל גבי הסיפון שלה, לצורך מבצעים ימיים מבוזרים וקטלניות מבוזרת. דבר זה מסייע לחיל הים האמריקאי בפריסת אמצעי הלחימה ומערכי הספינות במרחקים גדולים יותר זה מזה לצורך יכולת ביצוע תקיפות פתע של טילים ולהגדלת השרידות של הספינה והצי, כך מדווח navalnews.com.

הסיפון הפתוח של הפלטפורמה מאפשר טעינה לוגיסטית וחימוש מחדש בצורה פשוטה יותר של טילי התקיפה, זאת באמצעות הסרה והחלפה של המכולות על ידי מנוף. הסיבה לכך היא שתאי המשגרים אינם ניתנים להחלפה בים לאחר שירו. לכן, מפקד הצי יכול לבצע החלפות בין משגרי הטילים לפי צורכי המשימות השונות באמצעות החלפת המכולות שעל הסיפון בלבד.

הספינה הבלתי מאוישת אופציונלית יכולה להוביל ולירות את כל הטילים במאגר מערכת השיגור של ה-Mark 41, החל מהגנה בטווח קרוב של מספר מיילים, באמצעות ASROC, ועד להגנה מעל 1000 מייל בעזרת טילי השיוט Tomahawk.