This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בתגובה ראשונה בחירום לטובת ביטחון הציבור מתמודדים הארגונים עם איומים ממשיכים וחדשים, כגון התקפות סייבר והשלכות מגיפת הקורונה.

השימוש בנתונים כדי להנהיג שינויים בביטחון הציבור הוא קריטי, כך טוען דוח על מגמות ביטחון הציבור בארה"ב ב-2022 של Mark43, המצוטט על ידי thecrimereport.org. "על סוכנויות להשתמש בנתונים שאספו כדי לייצר תרבות של התמדה וחדשנות בארגון".

הדוח מצביע על מספר מגמות עמן יצטרכו סוכנויות ביטחון הציבור בארה"ב להתמודד במהלך 2022, הנה כמה מהן:

  • על רקע העלייה של תנועות שפועלות לערעור הפונקציות של אכיפת החוק, על סוכנויות ביטחון  הציבור לפעול בצורה פרואקטיבית בהערכת תפקידן באינטראקציה עם הקהילה.
  • כוח העבודה המדלדל – במהלך שני העשורים האחרונים הסתמנה ירידה בגיוס ושימור עובדים בתחום ביטחון הציבור בארה"ב. משמעות הדבר היא שבמהלך 2022 יצטרכו הסוכנויות המובילות לשווק את עצמן כמקומות עבודה מודרניים.
  • טכנולוגיית הניידים מציעה למגיבים ראשונים מודעות מצב חסרת תקדים, ויכולות טכנולוגיות חדשות לתגבור התמיכה במגיבים ראשונים יפרצו את גבולות הדמיון. ב-2022 יאומצו יותר ויותר טכנולוגיות שתומכות ברווחתם של המגיבים הראשונים ומגבירות את היעילות שלהם בשטח. "טכנולוגיות כגון מערכות ניהול נתונים באמצעות המובייל (RMS) יאפשרו למשתמשים לאסוף נתונים ולייצר דוחות מהשטח". הסוכנויות נקראות לשתף את הקהילה בתהליך ההערכה ובכך להגביר את האמון והאפקטיביות.
  • אבטחת סייבר – העלייה בהתקפות הסייבר נגד סוכנויות ממשל דורשת חיפוש פרואקטיבי של טכנולוגיות מוכחות ממקורות בציבור ובמגזר הפרטי.
  • נתונים כמפתח לאמון הציבור – "ב-2022 ירחיבו סוכנויות מובילות את השימוש בנתונים במסגרת המהלכים לשקם את אמון הקהילה. אזרחים ממלאים תפקידים אקטיביים בפתרון בעיות בתחום ביטחון הציבור והסוכנויות מחשבות מסלול מחדש לגבי מחוייבותן בשלושה היבטים – זמינות, נגישות ואותנטיות".