This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פתרונות חדשניים לחישה ונוכחות מרחוק מבוקשים על ידי הממסד הביטחוני הבריטי. טכנולוגיית הנוכחות מרחוק (telexistence) מאפשרת לאדם תחושה בזמן אמת של שהייה במקום אחר ואינטראקציה עם הסביבה הרחוקה. לטכנולוגיה מספר יתרונות פוטנציאליים עבור משתמשי הקצה, בעיקר כאסטרטגיות לצמצום הסיכון לצוותים אנושיים ו/או אסטרטגיות להגדלת היעילות והאקפטיביות של מבצעים.

בנוסף להורדת הסיכון, הנוכחות מרחוק יכולה לצמצם את המעמסה הלוגיסטית ולהאיץ מהירות הפריסה של המשתמשים.

מעבדת המדע והטכנולוגיה של משרד ההגנה הבריטי, Dstl, והרשות להוצאה מכלל שימוש של חומרים גרעיניים, NDA, הפועלות באמצעות אקסלרטור DASA, מעוניינים בטכנולוגיות למערכת telexistence מלאה, שתכלול אינטגרציה של נוכחות מרחוק, רובוטיקה ותחושת אצבעות בפלטפורמה אחת.

במסגרת תחרות Telexistence שלב 2, במימון Dstl ו-NDA, מבקשים ארגונים אלה להבין מה אפשרי, מהם נתיבי הפיתוח האפשריים ומה הזדמנויות היישום של הקונספט הטכנולוגי. 

דוגמאות לשימושים אפשריים כוללות חילוץ נפגעים; תגובה וחיטוי בעקבות אסון כימי, ביולוגי, קרינה; חקירת הרס ימי/ בקרקעית האוקיינוס; ישומים למגזרי החלל והנפט והגז.

הפלטפורמה אמורה לשלב נוכחות מרחוק, שמאפשרת למפעיל לראות ולשמוע מרחוק; רובוטיקה או טכנולוגיות לבישות מסייעות, שמאפשרות למפעיל אינטראקציה עם הסביבה המרוחקת; וכן פידבק או חיישני מישוש, שמאפשרים למפעיל לנגוע/לחוש את הסביבה המרוחקת.

הפתרון מציע יתרונות במקרים בהם קיים מספר מצומצם של מומחים, כך שהטכנולוגיה יכולה לתמוך במספר פעולות לפי הצורך במקום לשלוח את המומחים בכל פעם לטפל בבעיה מקום אחר, כך לפי gov.uk. 

לטכנולוגיה זו גם פוטנציאל לצמצום העלויות התפעוליות וההשלכות הסביבתיות, בכך שהיא מצמצמת את הצורך בתחבורה ומאפשרת פעולה מהירה מרחוק.