This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מסוק SB>1 Defiant השלים בהצלחה את טיסות הניסוי של משימת FLRAA – כלי טיס עתידי לתקיפה בטווח ארוך של צבא ארה"ב – כולל נחיתות בשטח מצומצם וטיסה בגובה נמוך. טיסות אלה אישרו את הרלבנטיות של המסוק עבור משימות צבא ארה"ב.
טיסת הניסוי ב-5 בינואר של המסוק מתוצרת לוקהיד מרטין סיקורסקי-בואינג בוצעה על מנת להדגים את חוזקות העיצוב של המסוק ויכולתו לעמוד בדרישות המשימה, כך שיוכל להחליף את ה-Black Hawk.
ה-Defiant הינו מדגים טכנולוגי להוכחת יכולות העיצוב מחדש עבור מערכת הנשק Defiant X, המוצעת על ידי סיקורסקי-בואינג עבור תחרות FLRAA במסגרת תוכנית ההמראה האנכית העתידית של צבא ארה"ב.
ה-Defiant X יאפשר לצוותים לטוס נמוך ובמהירות בסביבות מורכבות בהן נמצאים טייסי צבא ארה"ב רוב הזמן. הוא ירחיב את יכולת התעופה של הצבא בשדה הקרב המודרני ומיועד להתאים לאותה חתימה כמו ה-Black Hawk. בעזרת המסוק החדש הצבא האמריקאי יוכל לשגר כוחות ומטען בקרבות עתידיים לטווח כפול מזה המתאפשר כיום.
ה-Defiant X משלב את טכנולוגיית X2 של סיקורסקי לפעולה במהירות גבוהה תוך שמירה על איכויות של מהירות נמוכה. יכולת קריטית זו מספקת לטייסים יכולת תמרון ושרידות מוגברות בסביבות עם רמת איום גבוהה ומאפשרת להם לחדור את הגנות האויב תוך צמצום החשיפה לאש האויב, כך לפי הודעת בואינג.