This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ניסוי בחסות ממשלת בריטניה הדגים את האפשרות לעקוב בצורה בטוחה אחר תנועות רחפנים צבאיים, מסחריים וממשלתיים מעבר לטווח הראייה של המפעיל. הכוונה הי לספק פלטפורמה מבוזרת למגוון פתרונות ניידות, ביניהם רחפנים, מוניות אוויריות ,כלים אוטונומיים ורובוטים קרקעיים.

ב-Neuron מתכוונים ליישם כל זאת על ידי חיבור חיישנים, כלי רכב ומערכות ניהול לצורך אספקת רשת אמינה שתשמש לשיתוף נתונים, שמירת תיעוד ואף יש לה פוטנציאל לקבלת החלטות.

לצורך הניסוי, חברת Neuron, המתמחה בתשתיות חיוניות לאומיות לתנועה אווירית, השתמשה ברשת Hedera, יומן החשבונות הציבורי הנפוץ ביותר ברמת הארגונים הגדולים בכלכלה המבוזרת. זהו יומן ציבורי מבוזר וגוף ממשל שנבנו מלכתחילה לתמיכה ביישומים קיימים וחדשים הפועלים ברשת.

הניסויים, שהתקיימו במהלך 2021, כללו שימוש בחיישנים למעקב אחר רחפנים, ותיעוד נתוני טיסה דרך שירות הקונצנזוס Hedera.

לפי Neuron, "עד היום, לרחפנים היה רק ערך מוגבל עבור ממשלות וארגונים פרטיים, מפני שלא ניתן היה להטיס אותם בצורה בטוחה מעבר לטווח הראייה, לכן לא ניתן היה להשתמש בהם למשלוחים, תחבורה או בדיקות. בעקבות הניסוי הנוכחי, המקדם את שירות Hedera, אנחנו מאפשרים טיסות רחפן למרחקים ארוכים בעזרת תשתית תעופה בטוחה קריטית. כל טיסה יוצרת מיליוני נקודות נתונים, שעד כה אף יומן ציבורי לא היה מהיר מספיק לטעון אותם ולסדר אותם בסדר הנכון. בעזרת מינוף שירות Hedera Consensus, ניתן לאסוף, לאחסן ולהזמין את הנתונים האלה באופן מיידי, וכך לקבל מערכת מכ"ם רחפנים בזמן אמת".

חיישני Neuron אוספים נקודות נתונים לגבי כל מיקום וכיוון של הרחפן. בהמשך, שירות Hedera Consensus מספק שיטה יחודית לתיעוד והחתמת זמן של הנתונים המתקבלים לגבי כל טיסת רחפן, לתוך היומן הציבורי המבוזר של Hedera.

הרשת פועלת במהירות וביצועים מוגברים יותר, בעלות העברה נמוכה יותר בהשוואה לכל טכנולוגיית יומן מבוזר אחרת (DLT), בעלות נמוכה יותר לכל העברה בהשוואה לכל טכנולוגיה אחרת של יומן מבוזר, כולל בסיס סקיילבילי לטיסות רחפן בתעשיות שונות.

את החסות לניסוי נתנה מחלקת העסקים, אנרגיה ואסטרטגיה תעשייתית של ממשלת בריטניה, כך מדווח hedera.com.