This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

החל תהליך הייצור של רכב הקרב הגלגלי Dragon 8×8 עבור צבא ספרד. הייצור מתבצע על ידי GDELS – מערכות יבשה אירופיות General Dynamics. 

הסדרה הראשונה של כלי הרכב Dragon, המיועדת לחדש את היכולות של צבא ספרד, תהיה זמינה במחצית השניה של 2022.

הייצור מתבצע על ידי משרד ההגנה והצבא של ספרד ובשיתוף פעולה עם תעשיות ביטחוניות במדינה, כך לפי החברה.

משרד ההגנה הספרדי העניק ל-Tess Defence שלב ראשון בתוכנית, הכולל יצור של 348 יחידות של הרכב. Tess Defence זהו מאגד שהוקם לצורך פיתוח תוכנית הרק"ם 8X8. חברות בו:

 GDELS – Santa Bárbara Sistemas, Indra Sistemas, Sapa Operaciones, Escribano Mechanical & Engineering.

אחד היעדים האסטרטגיים של הפרויקט הוא לשמור על סמכות התכנון בספרד ולקדם את השתתפות התעשייה הלאומית בלפחות 70% כדי לתת לה מקום בשוק התחרותי הבינלאומי, כך לפי gdels.com.