This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טווח הטיסה של רחפני מולטיקופטר מוגבל בגלל מחזור החיים הקצר יחסית של הסוללה שלהם. רחפנים מבוססי תאי דלק מימן מספקים משך טיסה מוארך שעשוי לשנות את המשוואה הזאת. 

בתעופה, תאי הדלק צריכים להיות קרלים ולשמור על עוצמה גבוהה יציבה במשך זמן הטיסה. לתאי דלק מימן יש צפיפות אנרגיה גבוהה, דבר שיכול להגביר משמעותית את זמן הפעולה והמרחק של כלי ניידות אווירית במרחב האורבני (UAM), האקוסיסטם של הטסת נוסעים באזורים עירוניים. 

המכון הדרום-קוריאני להערכה ותכנון של טכנולוגיות אנרגיה בחר לאחרונה ב-Hanwha Aerospace כמובילה של משימה לאומית – פיתוח מערכת תאי דלק לצורך ניידות אווירית אורבנית – במסגרת פרויקט של ארבע שנים בעלות של כ-$17 מיליון, כך מדווח ajudaily.com.

החברה תקים מאגד בשיתוף חברות ומכוני מחקר מקומיים במטרה לפתח עד 2025 טכנולוגיות באמצעות שיפור הביצועים וצמצום משקל המערכת.