This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

משלבים כוחות מול העלייה באיומי הסייבר העולמיים. הסתיים תרגיל הסייבר ההגנתי השנתי השישי Cyberdome של מערך ההגנה בסייבר בצה"ל בשיתוף פיקוד הסייבר האמריקאי, שנערך במתקן סייבר בארה"ב.

התרגיל דימה תרחישי לחימה במימד הסייבר ונועד לשפר את מוכנות צה"ל ופיקוד הסייבר האמריקאי לאיומי הסייבר הגוברים.

את התרגיל הוביל אגף התקשוב וההגנה בסב"ר, בשיתוף פיקוד הסייבר האמריקאי בצבא ארה"ב. התרגיל תקיים במתקן של פיקוד הסייבר האמריקאי ותואר על ידי צה"ל כביטוי חשוב ומשמעותי לשותפות האסטרטגית בין שני הצבאות, כך לפי idf.il.