This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכניקה שמבוססת על זיהוי צורת ההליכה עשויה להגן על אנשים ונתונים. משתמשי טלפונים חכמים נדרשים לאמת זהות לעיתים קרובות לתפעול המכשיר והאפליקציות. אימות באמצעות צורת הליכה (gait autentication) עשוי להוות שיטה לא-פולשנית לזיהוי רמה מספקת של מידע אישי, אבל עד כה הניסויים בנושא התקיימו רק בסביבה מבוקרת.

כעת, ניסויים בתנאי העולם האמיתי מראים כי אימות באמצעות זיהוי הליכה יכול להוות אמצעי קביל להגנה על סמארטפונים ומכשירים ניידים אחרים מפני פשיעת סייבר, לפי מחקר חדש.

במסגרת המחקר, בהובלת אוניברסיטת Plymouth בבריטניה, התבקשו משתמשי סמארטפון לנוע בפעילויות היומיות שלהם, כעשר חיישני תנועה שמכשירים הניידים מתעדים את הנתונים על דפוסי ההליכה שלהם.

התוצאות הראו כי המערכת הגיעה לדיוק ממוצע של כ-85% בזיהוי ההליכה, כאשר שיעור זה מתקרב ל-90% כשמדובר בהליכה רגילה והליכה מהירה.

במחקר השתתפו 44 איש בגילאי 18-56, שכל אחד מהם התבקש לשאת סמארטפון נפוץ למשך 7-10 ימים בפאוץ' על החגורה, כדי לתעד את נתוני החיישן, באמצעות הג'ירוסקופ והאקסלומטר במכשיר, זאת במהלך פעילויות פיזיות שונות.

כל משתתף הפיק כ-4000 דוגמאות פעילות בממוצע, ששיקפו הליכה רגילה ומהירה, עלייה וירידה במדרגות. 

שיעור השגיאה הפוטנציאלי היה 11.38% ו-11.32% בהליכה רגילה ומהירה בהתאמה, כאשר השיעור עלה כשהמשתתפים ירדו ועלו במדרגות, בהתאמה.

לדברי החוקרים, הדבר מדגיש את הצורך במחקר נוסף לקידום היכולת להבחין אוטומטית בין פעילויות הליכה שונות, כך שהגישה המבוססת על מספר אלגוריתמים לזיהוי תוכל להתמקד במאפיינים ספציפיים של ההליכה.

"זיהוי צורת הליכה בלבד לא יכול להוות מענה לאימות שימושי ונוח, אבל הוא יכול לשמש ככלי חשוב ביותר בארסנל הסייבר ולתרום ליצירת מודעות גבוהה יותר לגבי זהות המשתמש", כך טוען ניית'ן קלארק, מרצה לאבטחת סייבר וזיהוי פלילי דיגיטלי באוניברסיטת Plymouth, לפי homelandsecuritynewswire.com.