This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מכשירים לבישים זקוקים למקור אנרגיה. שוק האלקטרוניקה הלבישה  הוא גדול, וסוללות נמתחות הן חיוניות להמשך התפתחותו. חוקרים מאוניברסיטת British Columbia פיתחו מה שעשוי להיות הסוללה הראשונה שהיא גם גמישה וגם ניתנת לרחיצה. היא פועלת גם כשהיא מכופפת, נמתחת או אף עברה כביסה.

בין היישומים של פיתוח זה – שעונים, מדבקות למדידת סימנים חיוניים, כמו גם האפשרות לשלב את הסוללה בבגדים שיכולים לשנות צבע או טמפרטורה.

לסוללה מספר יתרונות הנדסיים. בעוד שבסוללות רגילות השכבות הפנימיות עשויות מחומרים נוקשים שנמצאים בתוך מארז חיצוני קשיח, צוות החוקרים הפך את החומרים העיקריים, במקרה זה אבץ ומנגן דו-חמצני, לחומרים גמישים על ידי טחינתם לחתיכות קטנות והטמעתם בגומי או פולימר. הסוללה מכילה כמה שכבות אולטרה-דקות של פולימרים אלה, בתוך מארז שעשוי מאותו פולימר. מבנה זה מספק אטימה למים, המבטיחה את שלמות הסוללה גם בשימוש חוזר, כך לפי news.ubc.ca.

הבחירה באבץ ומנגן דו-חמצני מספקת יתרון חשוב נוסף. כיוון שהמכשירים אמורים להיות נלבשים קרוב לעור, חומרים אלה בטוחים יותר מאשר סוללות ליתיום-יון, שעלולות לייצר רכיבים רעילים כשהן נשברות, כך לפי החוקרים.

המשך הפיתוח יתמקד בהגברת הכוח של הסוללה ומחזור החיים שלה. החוקרים מאמינים כי כשהסוללה החדשה תהיה מוכנה להפצה, מחירה יהיה דומה לזה של סוללות נטענות רגילות.

הממצאים פורסמו ב-Advanced Energy Materials.