This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כדי להתריע בפני כוחות צבא על חומרים מסוכנים כימיים, ביולוגיים, קרינה וגרעין לפני שמישהו נפגע יש צורך בכלים שרואים וחשים חומרים אלה. צבא ארה"ב חיפש כלים למודעות מצב משופרת בזמן אמת בתחום זה, שתאפשר למשתמשי מערכת הקשר TAK לראות ולהמנע מאיומים כימיים וביולוגיים.

במענה לכך, יפותחו אמצעי מיפוי וחוזי של איומים בשדה הקרב עבור משרד המדע והטכנולוגיה המשולב של הסוכנות לצמצום איומים במחלקת ההגנה האמריקאית – DTRA JSTO. הטכנולוגיה תאפשר את היכולת למפות דיגיטלית חומרים מסוכנים מנתוני חיישן ו"לראות" את מיקומם המדויק על גבי טלפונים ניידים, טאבלטים ותצוגות ראש, זאת באמצעות מציאות מעורבת (MR).

Teledyne Flir ושותפיה יפתחו יחד תוכנה, שתאפשר איתור המיקום המדויק של חומרים כימיים-ביולוגיים, מדידה ומיפוי שלהם לצורך צפייה במערכת התקשורת TAK. 

מפת האיומים תומחש ויזואלית בתצוגת AR "שקופה" על מכשירי האלקטרוניקה של המשתמשים ב-TAK וכן באמצעות מכשירי HUD עתידניים, כגון מערכת הריבוד IVAS.

הפרויקט יאפשר גם למשתמשים בעתיד, המצויידים ב-IVAS, לקבל המחשה ויזואלית של איומים כימיים-ביולוגיים ולקבל תמיכה בהחלטה בזמן אמת במהלך משימות סיור וטיהור.

התוכנית מניחה גם את היסודות מבחינת AI ו-AR למכלול מאמצי הצבא האמריקאי בתחום הטיהור האוטונומי.

החוזה יממן פיתוח של אבטיפוס גמיש-למשימה הכולל חיישנים כימיים-ביולוגיים מקושרים לרשת וכלי חוזי AR, שיעברו הערכה על ידי DTRA במהלך מספר ארועים, כך מדווח optics.org.