This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיישן תמונה חדש שאמור להיות מסוגל "לראות בחשיכה נחשף על ידי Canon. היישומים העיקריים יהיו בתחום מצלמות וחיישני האבטחה לכלי רכב אוטונומיים.

הודות לרגישות מוגברת לאור, שבב החיישן יספק תמונות מועילות גם בצילום בכמעט חשיכה מוחלטת. טכנולוגיית SPAD (דיודת מפולת של פוטון יחיד ) אמורה להבטיח כי החיישן החדש "יראה" הרבה יותר טוב בהשוואה לחיישני מצלמה קיימים, מבוססי-CMOS.

המערכת "מגבירה" פוטון בודד שמגיע לחיישן למספר רב של אלקטרונים כך שהעצמים נראים גם בסביבה של חשיכה כמעט מוחלטת. זאת לעומת מצלמות מבוססות-CMOS, בהן האותות מופקים על בסיס פוטונים שפוגעים במשך זמן מסוים.

הרזולוציה של החיישן החדש היא 3.2 פיקסל חיישן, רזולוציה גבוהה פי שלושה מחיישני התמונה של מצלמות האבטחה של Canon.

החיישן יכול לקבוע את משך הזמן בין פליטה לחזרה של האור שיוצא מהמצלמה בטווח של פחות מננו-שניה, כך שיכולת איתור העצמים מדויקת יותר.

מצלמות ראיית לילה הקיימות, המבוססות אינפרה-אדום, בדרך כלל מפיקות רק תמונות בשחור-לבן בעוד שמצלמות רגילות בעלות רגישות גבוהה שזמינות כיום מסוגלות לספק תמונות שימושיות שצולמו באור ירח הודות לתמיכת תוכנה וחיישנים גדולים. יחד עם זאת, הרעש בתמונה עולה בצורה חדה ככל שהבהירות יורדת.

החיישן החדש מסוגל לתפוס את המרווח בין פליטה לחזרה של האור בצורה תלת-מימדית, וצפוי שהוא ימלא תפקיד בחיישני LIDAR, כך לפי researchsnipers.com.