This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מנחתי רחפנים (vertiports), אתרי נחיתה לכלי טיס חשמליים להמראה ונחיתה אנכית, הם אחד הגורמים המאפשרים ניידות אווירית סדירה. מנחת הרחפנים הניסויי הראשון באירופה, שכעת בפיתוח בצרפת, יהווה צעד משמעותי לקראת הקמת שירותי ניידות אווירית מסחרית מתקדמים (AAM) לקראת אולימפיאדת פאריס ב-2024.
המנחת יתוכנן, ייבנה ויתופעל על ידי Skyports בשדה התעופה Cergy-Pontoise בפאריס, וישמש בתחילה כמעבדה טכנולוגית שתספק סביבה בטוחה וריאליסטית לשילוב ובחינה של טכנולוגיות קריטיות שיאפשרו שירותי ניידות אווירית מסחרית באירופה.
התוכנית מהווה חלק מיוזמת Re.Invent לניידות אווירית, שמובילה מפעילת שדות התעופה הצרפתית ADP, חברת התחבורה RATP והסוכנות המקומית Choose Paris Region לעסקים וחדשנות.
הפרויקט נתמך על ידי רשות התעופה האזרחית של צרפת וסוכנות הבטיחות בתעופה של האיחוד האירופי (DGAC, EASA).
פלטפורמת ניסוי זו, הראשונה באירופה, תפעל כניסוי קונקרטי לבחינת האפשרויות הגלומות בתעופה חדשנית ללא פליטת פחמן ולפיתוח שוק התעופה ברום הנמוך (מתחת ל-300 מ').
ייבחנו כל הרכיבים של הניידות האווירית האורבנית. המתחום יצוייד במערך של טכנולוגיות, ביניהן ניהול זהות ביומטרית, ציוד טעינה, יכולות מודעות מצב ותחנות מזג אוויר. הנתונים שייאספו בשלב הניסוי ישמשו לפיתוח המסגרת הרגולטורית של הניידות האווירית המסחרית.
במהלך שלוש השנים הבאות, עד לאולימפיאדה ב-2024, המעבדה תשמש יצרניות מובילות של כלי eVTOL לצורך טיסות ניסוי והדגמות.
האתר ייבנה בטכנולוגיה מודולרית כך שניתן יהיה להעתיק אותו בקלות למיקום חדש עם סיום התוכנית, כשיישמש בתור הוורטיפורט המסחרי הראשון בצרפת, כך לפי Skyports.