This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הפעלת מכשירי מעקב בשדה הקרב עשויה להתגלות על ידי היריב. רובוט חדש המוסווה כסלע פותוח על ידי צוערים מהאקדמיה של חיל האוויר הרוסי לצורך ישום במעקב צבאי.
מכשיר המעקב המוסווה הנראה בסרטון למטה מנווט את דרכו בשטח מכוסה דשא באמצעות גלגלי זחל. כמו כן נראית בסרטון מצלמה זעירה שהורכבה על גבי המכשיר.
הרובוט מצויד בחיי סוללה פסיביים שמאפשרים לו לאסוף, לעבד ולהעביר מידע במשך 15 שעות, כך לפי ערוץ החדשות Zvezda של משרד ההגנה הרוסי, שמביא thedefensepost.com. מפעיל ה"סלע המרגל" יכול להימצא במרחק עד 2 ק"מ ממנו ולתפעל אותו. "הודות להסוואה וליכולת לשנות מיקום, המכשיר יכול להיות שימושי במלחמת חפירות".
המכשיר מתחיל לעבוד ברגע שחיישן התנועה שלו מופעל, אז הוא מתחיל לתעד וידאו ואודיו של סביבתו, ומעביר את כל הנתונים שאסף למפקדת הצבא.