This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הפנטגון הגביר מהלכים לבדיקת הפוטנציאל של כלי רכב היברידיים וחשמליים. המעבר לרכב חשמלי יגדיל את הביצועים הכוללים של המנוע וישפר הפקת הכוח בתוך הרכב תוך צמצום פליטת דלק פוסילי ואולי גם הקלת הנטל הלוגיסטי.

בינואר הקרוב צפוי צבא ארה"ב להאיץ את  נגמ"ש הלחימה ההיברידי חשמלי שלו, Bradley, ולבצע בו סדרה של ניסויים במהלך השנה הקרובה. רכב Bradley היברידי, וציים גדולים של רכב חשמלי בכלל, יוכלו לספק לצבא צמצום עלויות ויתרון בשדה הקרב, כך מסר סטנלי דרברו, סגן מנהל מינהל היכולות המהירות והטכנולוגיות הקריטיות בצבא ארה"ב ל-breakingdefense.com.

דגם היברידי יוכל לפעול במצב שקט במשך כשש שעות ולשפר את הביצועים של מערכות הנשק.

שני דגמי אבטיפוס של הרכב החשמלי נמצאים בפיתוח על ידי הצבא. המהלך כבר נמשך 15 חודשים מתוך ה-24 חודשים שהוקצו ליצירת האבטיפוס, והוא כולל חוזה בסך $32 מיליון עם BAE Systems לשילוב טכנולוגיית הנעה היברידית-חשמלית ברכב. החברה מסיימת בימים אלה את האינטגרציה על ה-Bradley הראשון, כאשר הדגם השני צפוי להיות מוכן בפברואר או מרץ, כך ציין דרברו.

לאחר מכן כלי הרכב ההיברידיים חשמליים יעברו ניסויים במתחם הניסויים אברדין, מרילנד וביומה, אריזונה, שם יסעו בתנאי שטח מאתגרים וייבחנו ביצועיהם מול רכב אחר.

הודות ליכולות החשמליות שלהם, רכבי ה-Bradley יספקו גם אנרגיה לטעינת ציוד בשדה הקרב.