This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המחלקה לביטחון המולדת בממשל האמריקאי (DHS) מתעניינת בטכנולוגיות חדשות בתחומי הביטחון הציבורי, תגובה בחירום ועוד. המחלקה פרסמה בקשה להצעות עבור 11 נושאי מחקר שהיא מעוניינת לקדם בשותפות עם עסקים קטנים במסגרת תוכנית SBIR.

התחומים המוצעים כוללים טכנולוגיית חישה אוטומטית באמצעות AI, איתור זיוף מיקרו-אלקטרוני, פלטפורמת אינטראופרביליות פס רחב, איתור איומים ביולוגיים, מערכת מעקב אחר נפגעים מרובים, מאתר לביש לאיומים כימיים, מכשירים דיאגנוסטיים במחיר זול, טכנולוגיית בדיקה בשדה תעופה לנוסעים בעלי מגבלת ניידות.

לדוגמא, טכנולוגיית הניטור באמצעות AI מיועדת למרכזי הפיקוד של משמר החופים האמריקאי לצורך שיפור מערכות תקשורת הרדיו שלהם.

מערכת ה-AI תתריע לאנשי משמר החופים ותהפוך את מכשור החיפוש וההצלה לאפקטיבי יותר, ובסופו של דבר תשפר את היכולות הקיימות, כך לפי nextgov.com. תחומי מחקר אחרים הזמינים לעסקים מיועדים להאיץ ולשפר הליכי אבטחה סטנדרטיים בכל סוכנויות הממשל האמריקאי.