This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חזרה בטוחה, אפקטיבית ואמינה למטוס במהלך טיסה מבטיחה להרחיב באופן דרמטי את הטווח והשימושים הפוטנציאליים של כלי טיס בלתי מאוישים במצבי קונפליקט. כלי טיס בלתי מאויש הדגים בחודש האחרון חזרה מוצלחת למטוס במהלך טיסה במסגרת טיסות הניסוי של תוכנית Gremlins של סוכנות דארפ"א האמריקאית.
במהלך הפריסה אימתו שני כלי טיס X-61 Gremlin בהצלחה את כל עמדות הטיסה האוטונומיות והליכי הבטיחות ולאחר מכן, אחד מהם הדגים חזרה למטוס C-130. לרוע המזל, כלי טיס אחר הושמד במהלך ניסויי הטיסה, כך לפי darpa.mil.
במהלך ארבע הטיסות נאספו שעות רבות של נתונים, כולל ביצועי כלי טיס, אינטראקציות אוירודינמיות בין כלי ההחזרה לבין כלי הטיס הבלתי מאויש Gremlin, ודינמיקות מגע להחזרה במהלך טיסה. ניתן לצייד את כלי הטיס הבלתי מאוישים במגוון חיישנים ומטע"דים שונים יחודיים למשימה. ניתן לשגר אותם גם ממגוון סוגים של מטוסים צבאיים, וכך לשמור על פלטפורמות מאוישות בטוחות מעבר לקווי ההגנה של האויב. לאחר ההחזרה באוויר, צוותי הקרקע מציידים את כלי הטיס הבלתי מאוישים לקראת המשימה הבאה המתרחשת תוך 24 שעות.