This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מכונות ומכשירים תעשייתיים המחוברים לרשת צוברים תאוצה ומוכיחים אפקטיביות. יחד עם זאת, הם חשופים להתקפות סייבר עם השלכות מרחיקות לכת, בעיקר בכל הקשור לתשתיות קריטיות.

OT, ICS, SCADA הם כמה מהמונחים שנשמעים לא מעט בתחום זה. מה הם מייצגים ומה ההבדלים ביניהם?

המונח Operational Technology (OT) מתייחס ל"מערכות מחשוב המשמשות לניהול משימות תעשייתיות, זאת בניגוד למשימות אדמיניסטרטיביות" ו-Information Technology (IT). "המערכות האופרטיביות בתעשיה כוללות ניהול קווי יצור, בקרת פעולות במכרות, ניטור נפט וגז ועוד", כך לפי Graham Williamson ב-kuppingercole.com.

המונח Industrial Control Systems (ICS) מהווה "חלק מרכזי בתוך תחום ה-OT. הוא כולל מערכות המשמשות לניטור ובקרה של תהליכים תעשייתיים, לדוגמא רצועות היסע באתר מכרה, מגדלי שאיבה במתקני חיפוש נפט, צריכת אנרגיה ברשתות חשמל או התראות ממערכות מידע בבניינים. ה-ICS אלה למעשה ישומים קריטיים למשימה, הנדרשים לזמינות גבוהה".

"מערכות ICS אלה מנוהלות באמצעות מערכות Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), שמספקות למפעילים ממשק משתמש גרפי או קולטות התאמות למערכת". "מערכות SCADA מציגות את התהליך שבבקרה ומספקות גישה לפונקציות הבקרה".

מעוניינים להתעדכן בחידושים האחרונים בתשתיות קריטיות – OT ו-SCADA? השתתפו בארוע INNOTECH 2021 לסייבר, HLS וחדשנות באקספו תל אביב, 17-18 בנובמבר.