תגבור משמעותי למגיבים ראשונים

Photo-illust-West-Midlands-Police.
Jaguar XF patrol car.

This post is also available in: English (אנגלית)

רומניה משפרת את רשת התקשורת של המגיבים הראשונים בשטחה. Motorola Solutions תחדש ותרחיב את הכיסוי של הרשת הארצית הקיימת TETRA במדינה כדי לספק לארגונים האמונים על בטיחות הציבור תקשורת איתנה ומאובטחת למשימות קריטיות.

המהלך נועד לתגבר את המבצעים היומיומיים של צוותי התגובה בחירום וסוכנויות בטיחות הציבור בכיסוי מתוגבר של הרשת תוך תמיכה בשירותי החירום ברומניה באופן גמיש ובטוח יותר.

במסגרת הסכם לשבע שנים עם ממשלת רומניה, 800 תחנות בסיס TETRA יותקנו ברחבי המדינה. הטכנולוגיה החדשה של הרדיו הדיגיטלי תתמוך בשירותי המשטרה, כיבוי האש, אמבולנסים וביטחון לאומי.

הרשת החדשה תתמוך גם בחיבוריות בין TETRA לבין הפס הרחב באמצעות פתרון מכשיר הקשר לדיבור בלחיצה  WAVE מהדור הבא, התואם לתקן 3GPP. הדבר ירחיב את רשת TETRA ויאפשר שיתוף פעולה בין צוותים.

החברה פרסה לאחרונה ברומניה גם מצלמות גוף ואמצעי תקשורת בקרב המשטרה, משטרת הגבולות והמשרד לענייני פנים.