This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי הטיס הבלתי מאויש V-200 השלים בהצלחה ניסויי טיסה שנמשכו חמישה ימים. מערכת זו להמראה ונחיתה אנכית (VTOL), המיועדת לשימושים אזרחיים וצבאיים, מצטיינת בקונספט בקרה וממשק משתמש משותפים לשליטה, בקרה וניהול מטע"ד.

הכטב"ם מיועד למגוון רחב של משימות, החל מפלטפורמת חיפוש נפט ומבצעי חילוץ והצלה ועד למשימות C4ISR בשדה הקרב, מעקב גבול וסיורי אבטחה.

ההדגמות נערכו על ידי היצרן השווייצרי UMS Skeldar, על סיפון ספינת סיור החופים Turva במסגרת פרויקט של משמר הגבול הפיני הממומן על ידי קרן הימים והדיג האירופית. הפרויקט מיועד ללמוד כיצר הרשויות יכולות להשתמש בכלי טיס בלתי מאוישים למגוון משימות מאתגרות בים, כעת ובתרחישים עתידיים.

לכלי הטיס יש יכולת להיות מונע באמצעות דלק כבד וניתן לצייד אותו בלמעלה מ-15 מטע"דים שונים.

הכלי שנחשב לפלטפורמה עדיפה למשימות ימיות ברחבי העולם נבחר בעבר על ידי חילות הים של גרמניה, קנדה, בלגיה והולנד, והוא מספק אמצעי תצפית למודיעין, מעקב וסיור, המחזקים את יכולתו לבצע משימות ראשוניות ומשניות, כך לפי הודעת החברה.