This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי טיס בלתי מאויש הדגים טיסה רציפה של שמונה ימים, ששברה את השיא של טיסת כטב"ם ללא תדלוק, המבוססת על בעירה פנימית.

כלי הטיס Vanilla שפיתחה Vanilla Unmanned טס למרחק 12,200 מייל מעל בסיס חיל האוויר האמריקאי אדווארדס, כשהוא מצוייד במערכת ממסר תקשורת ויכולת נשיאת חיישנים נוספים.

הטיסה בוצעה בתיאום עם בסיס חיל האוויר והוגשה לאשרור כשיא עולמי.

בניגוד לכטב"מים גדולים יותר למשך טיסה ארוך, במקרה זה מדובר במערכת טקטית מקבוצה III, שמונעת על ידי מנוע בעירה פנימית. מימדיה הקטנים מאפשרים שיגור מאתרים קדמיים ללא צורך במסלול המראה, זאת באמצעות מספר מינימלי של אנשים.

בניגוד למערכות סולאריות לגובה רב, כטב"ם זה מגיב מיידית למשימות המפעיל וטס בגבהים טקטיים, לכן הוא נושא חיישנים קטנים וזולים יותר שמספקים את אותו ערך מבחינת C5ISR. כלי הטיס פועל באמצעות דלק Jet-A סטנדרטי, דבר שמפשט את הלוגיסטיקה במבצעים קדמיים.

הטיסה היתה האחרונה בסדרת ארועים בבסיס אדווארדס, שהדגימו את יכולותיו הייחודיות של כלי טיס זה מבחינת משך טיסה וחיישנים מרובים, ביניהם מצלמות אלקטרו-אופטיות/ אינפרה-אדום, מערכות תקשורת לוויינית לצורך מבצעים מעבר לטווח הראייה (BVLOS) וכן מכ"ם לקוח, בנוסף למערכת רדיו רשת אריג (mesh), לפי הודעת החברה.