This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה לבישה צפויה לייצר שינויים משמעותיים בדרך בה חיילים מדווחים מידע. כיום, יחידות בשטח שמעוניינות לדווח נדרשות לבצע התקשרות ולמלא דוחות מילוליים שמטיבם הם מוגבלים. בעתיד, טכנולוגיה לבישה תוכל לשגר מידע למפקדות ולאפשר למפקדים בדרגים העליונים להבחין בדברים שהמפקדים בשטח עלולים להחמיץ. לדוגמא, אם המפקד מבחין בחום גבוה או בעיות נשימה בקרב מספר חיילים באזור מסוים, זה עלול להיות סימן מקדים להתקפה ביולוגית או כימית.

טכנולוגיה לבישה חדשה מבטיחה לאפשר לחיילים חיבור טוב יותר מבעבר ולסייע לצבא ארה"ב לנטר את בריאותם.

האמצעי הלביש הרב-מימדי למבצעים MDO מספק יכולת ניטור שקטה ורציפה של החיילים במהלך הקרב ומספק נתונים רפואיים בעלי ערך רב ומידע נוסף בזמן אמת.

איך פועלת הטכנולוגיה? הפיתוח של מאגד NextFlex הוא מכשיר אלקטרוניקה לבישה במשקל קל ומימדיו קטנים כך שניתן להצמיד אותו בהדבקה לתוך חולצה רגילה, או מדים של חיילים קרביים. המכשיר משתמש בתקשורת תדר רדיו כדי להתממשק עם חיישנים נלבשים ומוטמעים, שיכולים לאסוף מידע כגון סימנים חיוניים, מתח, פציעות קור או חום, נתוני סביבה ואותות עייפות.

המכשיר יכול לשמש גם לאיסוף והפצה של מידע על שדה הקרב עצמו. חיישן ירי, לדוגמא, יכול לתקשר למפקדה דוחות לגבי יריות, ובינה מלאכותית יכולה להשתמש בדוחות ממספר חיילים כדי להצליב מידע על המקור ממנו מגיעה אש האויב. 

הטכנולוגיה יכולה גם לאתר ולסווג פיצוצים בשדה הקרב ולשגר את המידע למפקדים לצורך התראה עוד לפני שהחיילים דיווחו על כך באופן מילולי.

כמו כן, המכשיר עצמו יכול לתפקד כסוג של דיסקית זיהוי שעוקבת אוטומטית אחר מצב בריאות החייל ומדווחת על כך, כולל היסטוריה רפואית ועוד.

כך, כשחיילים רבים ביחידה, שמצוידים במכשירים כאלה, מדווחים על סטרס גבוה, יגיע אליהם סיוע מיחידה אחרת. דיווחים מרובים של המכשירים הנלבשים על פיצוצים וסימני אי-סדירות של סימנים חיוניים יכולים להוות התראה לגיוס מיידי של יחידות רפואיות לטיפול בארוע נפגעים המוני, כך מדווח popularmechanics.com.