This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במטרה לשפר את המענה לאיומים חדשים, האיחוד האירופי מעוניין להשיג שליטה רבה יותר על טכנולוגיות דואליות, כולל טכנולוגיות מעקב סייבר, ששימוש לא נכון בהן עלול לגרום להפרת זכויות אדם.

הרגולציה החדשה לבקרת יצוא שנכנסה לתוקף ב-9 בספטמבר תגביר את הבקרות על המסחר בפריטים דואליים – סחורות וטכנולוגיות אזרחיות בעלות שימוש צבאי או ביטחוני אפשרי – תוך חיזוק יכולתו של האיחוד האירופי להגן על זכויות אדם ולתמוך בשרשראות אספקה מאובטחות של פריטים אסטרטגיים.

המסגרת החדשה תאפשר לאיחוד האירופי לנקוט במספר פעולות חשובות לשיפור המומחיות וההתמודדות עם אתגרים ספציפיים, בפרט בתחום מעקב הסייבר, שלגביהם קווים מנחים עדיין בהכנה, אך גם לגבי טכנולוגיות דואליות חדשות כגון מחשוב מתקדם.

מעוניינים ללמוד עוד על דילמות הקשורות בטכנולוגיות דואליות בתחומי הסייבר ו-HLS? השתתפו בארוע INNOTECH 2021 לסייבר, HLS וחדשנות באקספו תל אביב, 17-18 בנובמבר.

הודות לחקיקה החדשה, צפוי שיתוף פעולה הדוק יותר בין מדינות האיחוד האירופי לבין עצמן ועם בנות ברית לגבי סיכונים ביטחוניים אפשריים הנובעים מטכנולוגיות חדשות בתחומי הביוטק, בינה מלאכותית ועוד.

בין השאר, הרגולציה החדשה מפעילה בקרות חדשות, כולל על סיוע טכני ויצוא של פריטי מעקב סייבר; סוגים חדשים של רשיונות יצוא; וכן דרישה מעסקים לדבוק בתוכניות המתאימות למילוי דרישות פנימיות, כתנאי לקבלת הרשאות מסוימות.

הרגולציה מספקת שקיפות גדולה יותר על ידי העלאת רמת ההתייעצויות והדיווח בין המדינות החברות באיחוד לבין המועצה, מה שיתרום לפיתוח פלטפורמת הרשאה אלקטרונית חדשה, עבורה כבר בוצע פיילוט בארבע מדינות באיחוד.

היא מספקת גם בסיס חוקי לפעילות האיחוד – המכירה בכך שהאפקטיביות של הבקרות תלויה בשיתוף פעולה עם יצרני הטכנולוגיה העיקריים – ומתבססת על הסדר ואסנאר, המסגרת הרב-צדדית הקיימת של בקרות היצוא, כך לפי europeansting.com.

המועצה האירופית אימצה את ההצעה התחוקתית לחדש את בקרות היצוא של האיחוד לגבי פריטים דואליים רגישים כבר בספטמבר 2016, במטרה להחליף את החקיקה מ-2009. פריטים כאלה הם בעלי שימושים אזרחיים רבים אך יכולים לשמש גם לצורכי ביטחון, מודיעין ואכיפת חוק (חומרים גרעיניים ומיוחדים, טלקום, אלקטרוניקה ומחשבים, חלל ואוויר, ציוד ימי ועוד), ועלולים לגרום להפרת זכויות אדם בשל שימוש לא תקין.

הרגולציה החדשה כוללת רבות מההצעות של המועצה האירופית ל"שדרוג מערכת" כולל, ואמורה להגביר את האפקטיביות של מערכת בקרת היצוא הקיימת של האיחוד האירופי.