This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מוקדי חירום וצוותי המגיבים הראשונים מחפשים כל העת טכנולוגיות טובות יותר כדי להשיג יותר מידע מפניות ולתקשר עם אזרחים שזקוקים לעזרה. רחפן חדש לתגובה בחירום שנחשף לאחרונה עשוי להוות פתרון לשירותי משטרה וכיבוי אש.
הארגונים שאמונים על ביטחון הציבור בארה"ב פועלים לשדרוג טכנולוגיות התגובה בחירום ומוקדי החירום בעיקר כדי להשיג יותר מידע עבור הצוותים כשהם מגיעים לזירה ולשפר את נתוני המיקום, כך לפי govtech.com.
הרחפן בהתאמה אישית Knighawk שהשיקה Paladin בארה"ב, בשילוב תוכנת Watchtower, מיועד לאפשר לצוותי המגיבים הראשונים לקבל וידאו של זירת הפשע או החירום ולסייע לאנשי משטר, כיבוי אש ועזרה ראשונה רפואית להגיב ביעילות גבוהה יותר.
הרחפן נושא שתי מצלמות, אופטית ותרמית, ותחום פעולתו 7.7 קמ"ר. הניווט מתבצע על ידי אנשי מקצוע מאומנים שעובדים בארגון הציבורי הספציפי, כשהרחפנים מכוונים על יד מפות דיגיטליות וסימון מקומות על גביהן.
ניתן לשלוח את הווידאו החי לכל מי שנדרש. במהלך הטיסה המצלמות מכוונות קדימה לעבר אזור החירום על מנת לשמור על פרטיות ובטיחות, כך טוענת החברה. הסרטונים מהרחפן מגיעים למסך יעודי במוקד החירום וניתן לשתף אותם באמצעות מכשירים ניידים שבידי הצוותים בשטח.