This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לפי החזון של צבא ארה"ב, יש לחבר "כל חיישן ל"כל יורה". האתגר המרכזי כעת הוא קיצור משך הזמן של העברת הנתונים מחיישן ליורה (sensor-to-shooter).

תוכנית Rainmaker של מינהל ה-C5ISR בתחום המדע והטכנולוגיה בצבא ארה"ב מפתחת תקנים משותפים שיאפשרו לרשתות הקרב לשתף נתונים לכולם, החל מכלי נשק חכמים ועד לאמצעי אימונים מבוססי AI. היא מבוססת על אינטגרציה משותפת של מארג נתונים והעברת נתונים בין החיישנים והפלטפורמות בצבא.

מהנדסים ומומחי טכנולוגיית מידע בצבא האמריקאי פועלים לשילוב התוכנית ביישומים מרכזיים במסגרת הרשת הטקטית המשולבת ITN, כהכנה לקראת ניסוי מרכזי שיתקיים בהמשך השנה.

גורמים רשמיים במרכז ה-C-5ISR פועלים בתיאום עם צוות LRPF CFT לנשק מדויק לטווח רחוק על מנת לקצר את משך העברת הנתונים מחיישן ליורה באמצעות ה-Rainmaker ומערכות מארג נתונים נוספות, כך מסר בכיר במרכז, אלן הנסן.

המהלך המשותף מהווה חלק מעבודת פיתוח מתמשכת של המדע והטכנולוגיה כהכנה לתרגיל במסגרת פרויקט Convergence 2021 בהמשך השנה, כך לפי הנסן. "אחד (ההיבטים) המשמעותיים במה שאנחנו עושים עם Rainmaker הוא לבנות את הזריזות והגמישות האלה" עבור יכולות מרושתות של חיישן ליורה לקראת הניסוי הראשי, כך מדווח janes.com. 

פרויקט Convergence הוא מהלך מתמשך של צבא ארה"ב לחיבור כל חיישן לפלטפורמת ירי בארסנל הצבא בתוך רשת משותפת. הוא מהווה חלק מיוזמת JADC2 של הפנטגון לשליטה ובקרה משולבת בכל המימדים, שנועדה לאפשר למפקדים האמריקאים לחבר כל פוד חיישן או פלטפורמה לכל מערכת נשק, ללא קשר למימד.