This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב מבקש לפתח חיישן לחימה בגובה רב, שמסוגל לטוס מעל שטח האויב, להעביר נתונים ואף לשבש את מערכות התקשורת של היריב.

מערכת HELEIOS (מערכת תצפית מודיעין למשך פעולה ארוך וטווח מוארך בגובה רב) מהווה חלק מסדרת מערכת החישה הרב-מימדית, סדרה של מערכות בגובה רב, שיסייעו לצבא ארה"ב לכסות את המרחקים הגדולים בתחומי פעילותו בסכסוכים עתידיים.

HELIOS יהווה חיישן חד-פעמי שמורכב על גלשן סולארי או בלון תצפית והוא אמור לפעול בגובה לפחות 60,000 רגל.

צבא ארה"ב מעוניין להתחיל בניסויים במערכת במהלך תרגילי פרויקט Convergence ובמדגים טכנולוגי באוקינוס ההודי-השקט בשנת הכספים 2022.

בתור התחלה, החיישן יותקן על בלון תצפית מעל מטרה וינוע הלא משם, כך שככל שהחיישן מתרחק יהיה צורך להתמודד עם אתגרי גודל, משקל ואנרגיה, כך לפי c4isrnet.com.

הפרטים נחשפו על ידי מנהל התוכנית ללוחמה אלקטרונית, קולונל דניאל הולנד. "הרעיון הוא לכסות את האזור העמוק בחיישנים זולים לשימוש רב פעמי כדי לאפשר חישה עמוקה ואפקטים עמוקים".