This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יכולת שיתוף הפעולה בצוות בין מערכות בלתי מאוישות וגורמים מאוישים הפכה לחלק בלתי נפרד וקריטי של שדה הקרב הרב-מימדי.

חיל האוויר האמריקאי מעוניין לפתח טכנולוגיות מאפשרות, שיסייעו באוטומציה של משימות החיל החל משלבי התכנון ועד לניתוח שלאחר המשימה.

החיל העניק חוזים לשתי חברות – Systems & Technology Research, RBR Technologies – עבור תוכנית STAT למדע וטכנולוגיה לצוותים אוטונומיים.

התוכנית מיועדת לפתח ולהדגים טכנולוגיות אוטונומיה עבור שליטה ובקרה רב-מימדית, מודיעין מעקב, זיהוי, עיבוד והפצה, וכן פעולה בצוות בין גורמים מאוישים ובלתי מאוישים באמצעות ציוות אדם-מכונה וקבלת החלטות אוטונומית.

מצפים כי הפרויקט יוביל להדגמות טכנולוגיות שישפרו את יכולת חיל האוויר האמריקאי לבצע משימות בסביבות שונות, תוך צמצום הסיכון לצוותי האוויר, ויאפשרו לחיל לפעול בתוך לולאת ההחלטה של האויב, כך טוענים החוקרים בחיל.

המהלך ידגים ארכיטקטורות אוטונומיה פתוחות, מודולריות וניתנות להעברה, עם אלגוריתמי תוכנה שיידעו להבין משימות וכוונות מפקדים, להגיב בצורה המתאימה להנחיות ופקודות אנושיות וכן להשיב בצורה חמכה לאיומים דינמיים וארועים בלתי צפויים.

הטכנולוגיות יאפשרו לצוותים משולבים של מכונות וצוותי אוויר אנושיים לצמצם את עומס העובדה בלי להתפשר על אפקטיביות המשימה או עמידה בדדליין. הן יאפשרו למערכות אוטונומיות להבין את דרישות המשימה מהמפקד ולהתאים עצמן לנסיבות המשתנות, כך מדווח militaryaerospace.com.