This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בשנת 2018 זיהה חיל הים האמריקאי את הצורך בפיתוח יכולת משלוח אוטונומית של מטען באמצעות כלי טיס בלתי מאויש אל ומספינות בים. על פי הניתוח שבוצע בחיל, מסתבר כי ב-90% ממשלוחי המטען לתחזוקה קריטית בים, המבוצעים על ידי מסוקים ומטוסי V-22, משקל המטען פחות מ-23 ק"ג. צורך קריטי זה יכול לקבל מענה באמצעות כלי טיס בלתי מאויש להמראה ונחיתה אנכית (VTOL) וכך לשחרר את כלי הטיס המאויישים לביצוע משימות חשובות יותר.

לאחרונה העניק הצי חוזה לחברת PteroDynamics, יצרנית ומפתחת כלי טיס VTOL. היא תספק לחטיבת המטוסים של מרכז הלוחמה האווירית בחיל הים האמריקאי שלושה דגמי אבטיפוס של כלי טיס בלתי מאוישים להמראה ונחיתה אנכית במסגרת תוכנית BWUAS ללוגיסטיקה ימית.

לפי הודעת החברה, הדגמים שלה מותאמים היטב למשימות על ספינות, בתנאי רוח מאתגרים ומרחב מצומצם, שמקשים על כלי טיס אחרים בהמראה ובנחיתה.